Kommunikasjonsrådgiver med fokus på historiefortelling

Søknadsfrist: 20. oktober 2018

Statnetts kommunikasjonsavdeling har ledig et vikariat som kommunikasjonsrådgiver fram til utløpet av 2019, med mulighet for forlengelse.

Bli kjent med Statnett SF

Om deg: Egenskaper og kvalifikasjoner

Du liker å kommunisere. Du er oppdatert på nye digitale kanaler og fortellerteknikker. Du kan forenkle og få fram kjernen selv i innfløkte temaer. Du har godt grep om historiefortelling. Du samarbeider godt og er en omgjengelig person. Du er ryddig og disiplinert, men også kreativ og kan tenke ut av boksen. Du liker å lære og er opptatt av samfunnet rundt deg. Du er opptatt av jobber som gir deg mulighet til å utvikle deg. Du er dyktig med språk. Kunnskap om kraftsystemet er en fordel. Du har høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

Statnett utvikler framtidens kraftsystem samtidig som vi gjennomfører et historisk investeringsløft, og kommunikasjon er et viktig strategisk verktøy for å sette agenda. I tillegg til de tradisjonelle kommunikasjonskanalene, har vi de siste årene tatt i bruk nye fortellerteknikker på sosiale kanaler. Vi prøver å få fram menneskene som jobber i bedriften, og alt det spennende de foretar seg i det daglige. Vi fokuserer på den gode historien.

Din jobb blir blant annet å fortelle og formidle historiene som viser hvordan våre høyt kompetente medarbeidere med tankekraft og digitale verktøy leverer strøm hver dag og samtidig skaper morgendagens energisystem. Samtidig må du kunne håndtere hele bredden av kommunikasjonsfaglige gjøremål, og inngå som del av teamet når vi løser de ulike arbeidsoppgavene som preger hverdagen i Statnetts kommunikasjonsavdeling, der du vil være plassert.

Statnett leverer strøm til hele Norge 24/7. Samtidig utvikler vi framtidens kraftsystem, og prosessene involverer aktører i Norge, Norden og Europa. Digitalisering er et viktig stikkord. Alt dette kan du komme i befatning med, i det som vil være en spennende, lærerik og variert jobbhverdag.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Kristian Pladsen, mobil tlf.nr. 975 86 688. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor jobbe i Statnett?

  • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
  • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
  • Vi har gode karrieremuligheter
  • Vi har et godt miljø med hyggelige og dyktige kollegaer
  • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
  • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
  • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt

Søk på stillingen her: www.finn.no

Søknadsfrist: 20. oktober 2018

Firma: Statnett SF Kommunikasjon (SK)

Stabsenheten Strategi og kommunikasjon har ansvar for virksomhetens strategi, kommunikasjon og samfunnskontakt, samt oppfølging av kunderelasjoner, tariffstrategi og internasjonal rådgivning.