Kommunikasjonsrådgiver for web og medlemskommunikasjon

Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Aldri før har et offentlig-ideelt samarbeid i helsesektoren vært viktigere. LHL går foran for å skape pasientenes helsevesen.

Det offentlige helsevesenet makter ikke alene å dekke befolkningens behov for helsetjenester. En presset offentlig økonomi og voksende helseproblemer i befolkningen gir et stadig større gap mellom hva det offentlige helsevesenet kan tilby og hva befolkningen ønsker og trenger. LHL som ideell pasientorganisasjon og leverandør av helsetjenester har lang tradisjon for å bistå det offentlige innen forebygging, behandling og rehabilitering.

Nå søker vi etter deg som brenner for kommunikasjon og som ønsker å bidra til et aktivt og målrettet arbeid for å nå ut til medlemmer, pasienter og omverdenen. Du spiller på lag, men er ikke redd for å være i front. Kommunikasjonsavdelingen er et effektivt team med stort engasjement, mye kapasitet, høyt kunnskapsnivå og hvor vi jobber på tvers.

Som vår nye medarbeider vil du sammen med oss produsere og publisere medlems- og pasientkommunikasjon via web, medlemsblad og nyhetsbrev. Du vil også være en aktiv bidragsyter til innholdet på våre sosiale medier. Du vil sørge for at teknologi og kommunikasjon spiller på lag, og at LHL når frem til alle, både i digitale kanaler og trykte medier. Du blir en avgjørende ressurs for at LHL skal lykkes på pasientenes vegne.

Vi ønsker deg som har

 • Kunnskap og ferdigheter innen tekstproduksjon
 • Kunnskap og ferdigheter innen digital kommunikasjon
 • Kunnskap og ferdigheter innen trykte flater
 • Relevant utdanning innen kommunikasjon, medievitenskap eller samfunnsvitenskap

Du har erfaring innen webpublisering/-redigering, produksjon av publikasjoner, prosjektledelse og tekstproduksjon. Det er en fordel om du kan bruke Google Analytics, og har evne til å vise god målgruppeforståelse og budskapstilpasning.

Du passer inn hos oss dersom du er

 • Blid og utadvendt
 • God til å samarbeide
 • Glad i utfordringer
 • Villig til å strekke deg litt ekstra
 • Utpreget ja-menneske, men med evne til å prioritere

Det er positivt om du også

 • Har erfaring fra bruk og interesse for visuelle virkemidler
 • Er kreativ
 • Har arbeidserfaring fra kampanje- og/eller innsamlingsarbeid
 • Har kjennskap til Epi-server og Apsis

Hos oss vil du få:

 • 100 % fast stilling
 • Et miljø i stadig utvikling og målene er høye
 • Stor grad av ansvar og frihet til å utvikle eget arbeidsområde
 • Sparring med sterke fagressurser innen et bredt spekter av profesjoner

For spørsmål om stillingen kontakt kommunikasjonssjef Martin Steen, tlf. 415 77 330, epost: [email protected] eller kommunikasjonsrådgiver Even Gulbrandsen, tlf. 478 44 635, epost: [email protected]

Søk på stillingen her: www.easycruit.com

Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Firma: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

LHL sin visjon er «Et bedre liv». LHL har, som ideell og ikke kommersiell pasientorganisasjon, lange tradisjoner med å tilby helsetjenester som samfunnet har behov for. Helt fra etableringen av Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon i 1943, Krokeide yrkesskole i 1946 og Hjertebroen til England i 1978 til opprettelsen av Feiringklinikken i 1989, Glittreklinikken i 1991 og etableringen av LHL-sykehuset Gardermoen i 2018 har LHL bidratt til å styrke helsetilbudet rundt om i landet. Overskudd som følge av LHL sin virksomhet kommer pasienter og samfunnet til gode. LHL sine 250 lokallag utfyller hver dag helsevesenet på en unik måte ved å tilby likemannstjeneste, trimgrupper og kursvirksomhet.