Stillingsannonse:

Kommunikasjonsrådgiver - digital kommunikasjon

Søknadsfrist: 2. august

Vi søker kommunikasjonsrådgiver med godt språk, videoblikk og hjerte for sosiale medier

Hei!

Den største ressursen vi har er folka. Der kommer du inn. Vi søker en dyktig kommunikasjonsrådgiver som vil jobbe til beste for folk og miljø i Troms og Finnmark.

Vi leter etter en kollega som kan produsere profesjonelt videoinnhold, som er en god historieforteller og som synes klart språk er viktig.

Fylkesmannen er en fin arbeidsplass for kommunikatører som liker å boltre seg i fagfelt, samarbeide med kolleger med mange ulike bakgrunner, ha oversikt over mye på en gang, ha stor frihet og mye ansvar.

Vi skal tilby det organisasjonen har behov for av kommunikasjonsstøtte i hverdagen. Du får bidra i prosjekter om miljø, helse, barn og unge, beredskap, landbruk og reindrift – for å nevne noe. Vårt mål er å hjelpe avdelingene og stabene hos Fylkesmannen med å nå sine mål.

Arbeidsoppgavene dine blir å

 • produsere profesjonelt innhold til alle våre digitale plattformer (nettsider, sosiale medier og intranett)
 • formidle komplekse saker på en klar, tydelig og strategisk måte tilpasset våre digitale kanaler
 • inspirere og veilede kollegaer i arbeidet med formidling og klarspråk
 • følge med på det som rører seg i samfunnet og media og foreslå eventuelle kommunikasjonstiltak basert på det
 • veilede journalister som tar kontakt, legge til rette for pressen og jobbe med presseprogram for kongelige besøk og større arrangementer

Kontoret ditt er i Tromsø, men det blir litt reising i jobben både nordover/østover og sørover.

Kvalifikasjonskrav

For å være aktuell for denne stillingen, må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og erfaring fra journalistikk, kommunikasjonsarbeid, formidlingsarbeid og/eller lignende. Lang og relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.

Du må også

 • ha erfaring med å jobbe fram innhold fra idé til ferdig produkt
 • kunne produsere videoinnhold tilpasset våre digitale kanaler
 • være oppdatert på funksjoner, muligheter og trender på sosiale medier
 • ha erfaring med nettpublisering og publiseringsløsninger
 • ha erfaring med bruk av grafisk profil
 • være opptatt av klart språk og være et godt språklig forbilde selv
 • ha god samfunnsforståelse
 • være serviceinnstilt og kunne snu deg fort når det er behov for det

Erfaring med bruk av programvare som Photoshop/InDesign/Premiere/Illustrator (Adobe Creative Cloud) er en fordel. Personlige egenskaper blir vektlagt.

Det er også positivt om du

 • har god kjennskap til samisk språk og kultur
 • har erfaring med grafisk design
 • har erfaring med klarspråksarbeid
 • har erfaring med krisekommunikasjon
 • har kunnskap om å måle effekten av kommunikasjonsarbeid og kjennskap til Google Analytics
 • har kunnskap om Fylkesmannens rolle

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner brutto i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 63), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige og dyktige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Det er alltid noe nytt å lære hos Fylkesmannen og ingen dager er like.

Vi er totalt tre stykker som jobber med kommunikasjon hos oss. Kommunikasjonssjefen har kontor i Vadsø, assisterende kommunikasjonssjef og rådgiver (du?) har kontor i Tromsø.

Vi har mye kontakt og samarbeid på telefon og Teams og bruker hverandre til å diskutere, utveksle ideer og gi tilbakemeldinger.

Kommunikasjonsfolka hos de andre fylkesmennene er også våre kolleger. Vi har vårt eget forum der vi møtes to ganger i året og har ellers lav terskel for å kontakte hverandre for tips og råd.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

I Tromsø er det mangfold av by- og kulturtilbud - og flott natur. I denne jobben får du også muligheten til å bli kjent med resten av Troms og Finnmark.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Søk!

Hvis dette er en jobb du kan tenke deg, send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no innen 2. august. Legg ved lenke til en video du har laget tidligere (arbeidsprøve).

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonssjef Anna Solvoll Rognmo på 957 56 033 for å få vite mer om stillingen.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se også vår Facebookside.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.

Firma: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.