Stillingsannonse:

Jernbanedirektoratet søker journalist

Søknadsfrist: 13. november

Jernbanedirektoratet søker journalist til Jernbanemagasinet.

Magasinet er et sentralt fagtidsskrift for jernbane og har som målsetting å speile aktivitetene i hele sektoren.
Det leses av en bred målgruppe og bidrar i stor grad til å sette saker på den offentlige dagsordenen.

Magasinet utgis på papir fire ganger i året. I tillegg sender vi ut nyhetsbrev og publiserer på nett. Magasinets redaksjon inngår i Jernbanedirektoratets kommunikasjonsseksjon.

Arbeidsoppgaver

Den vi ansetter, vil få en sentral rolle i magasinets redaksjon. I tillegg til å fremme stoffideer og lage reportasjer, vil redigering utgjøre en vesentlig del av arbeidet.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivåBred journalistisk erfaring.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne.Kunnskap om redigering, redaksjonsledelse og kommunikasjonsarbeid.
Kunnskap om digital publisering.God kjennskap til jernbane- og samferdselssektoren.

Personlige egenskaper

Du er en god historieforteller som evner å løfte fram spennende artikler fra en stadig viktigere sektor. Du må ha gode samarbeidsevner, pågangsmot og evne til å takle press. Vi forventer høy grad av integritet og gjennomføringsevne .

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for faglig utvikling i et direktorat og en sektor det satses på
  • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler i Oslo
  • Avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver kr 500 000,- til kr 815 000,-

Jernbanedirektoratet ønsker å være en arbeidsgiver som speiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha en søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Ved tilsetting gjelder 6 måneders prøvetid.

Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.offl. § 25.

Den som ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må begrunne dette og vil bli varslet dersom reservasjonen ikke blir tatt til følge

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Direktør Kommunikasjon Svein Horrisland på tlf: 91655155

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at aktørene i sektoren gir samfunnet nye og helhetlige
løsninger for transport av passasjerer og gods.

Hver dag frakter jernbanen over 200 000 passasjerer og 95 000 tonn gods og er en
viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Vår oppgave er å sørge for at jernbanesektoren
drives på en mest mulig sikker, effektiv og miljøvennlig måte.

Jernbanedirektoratet har også ansvaret for Norsk fagskole for lokomotivførere og
ivaretar historien gjennom Norsk Jernbanemuseum.

For mer informasjon se: http://www.jernbanedirektoratet.no/