Intranettredaktør ved Forsvarets mediesenter

Søknadsfrist: 10. januar

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Vi søker nå etter en erfaren redaktør for å holde orden på intranettet til Forsvarets over 15.000 ansatte.

Vi ser etter en person som både har et strategisk overblikk, et ryddig hode og som er flink til å se helhet.

Stillingen ligger hos Forsvarets mediesenter på Akershus festning, og vil ha nøkkelrolle i satsingen på god internkommunikasjon i Forsvaret.

Ved Forsvarets mediesenter jobber i underkant av førti mennesker målrettet med ekstern og intern kommunikasjon.

Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitale kommunikasjonskanaler, og har et eget produksjons- og analysemiljø.

Forsvarets intranett er stort og inne i en spennende utvikling, og satsingen på god internkommunikasjon er økende.

Arbeidsoppgaver

 • Ha overordnet redaktøransvar for strukturen og utviklingen av intranett
 • Være det sentrale kontaktpunktet for Forsvarets underredaktører på intranett
 • Koordinere arbeidet med å utvikle eksisterende og nye områder på intranett
 • Følge opp og gi råd til avdelingene ute slik at prinsippene for Forsvarets intranett etterfølges, og intranettet forvaltes på en god måte
 • Gi råd til underredaktørene om publiseringsløsningens muligheter, og bistå med strukturplanlegging, innholdsutvikling og innholdsproduksjon
 • Ha tett dialog med systemeier og systemforvalter om feilretting og videreutvikling
 • Bidra til kravstilling og testing ved videreutvikling av den tekniske løsningen
 • Drive statistikkrelatert rådgivning og opplæring til personell og avdelinger i Forsvaret
 • Arrangere og lede samlinger for underredaktører
 • Samarbeide tett med nyhetsredaktør for intranett

Kvalifikasjoner

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.

 • Bachelorgrad innen relevant fagkrets, for eksempel kommunikasjonsarbeid, webutvikling eller informasjonsforvaltning
 • Redaktørerfaring fra større intranettløsninger
 • Erfaring fra kommunikasjonsfag
 • Teknisk interesse og god forståelse for publiseringsløsninger
 • Oppdatert kunnskap om teknologiske muligheter innen digital kommunikasjon
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om SharePoint 2013
 • Kjennskap til driftsrutiner for større nettløsninger, kravspesifisering av nettløsninger og brukertesting
 • God kjennskap til Forsvaret
 • Erfaring med prosjektledelse og rådgivning

Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • Ha en smidig og klok tilnærming til folk, være positiv og initiativrik, og kunne arbeide både selvstendig og tett sammen med andre
 • Evne å jobbe systematisk, ha god helhetsforståelse og kunne ta avgjørelser
 • Opptatt av å holde deg faglig oppdatert og evne å omstille til ny teknologi
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 60 - 68, for tiden kr 524.200 – 607.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Hege Dyrhaug Moe
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 23 09 77 55 / 930 34 507
E-post: [email protected]

SØK STILLINGEN HER

Firma: Forsvaret

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.