Stillingsannonse:

Gi korsangen i Norge en sterkere stemme!

Søknadsfrist: 17. mars

Vil du være med og gi korsangen i Norge en sterkere stemme?

Nå søker vi en kommunikasjonsrådgiver som kan jobbe sammen med oss.

Ett års engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Korsang gir mange gleder, og nå søker vi en kommunikasjonsrådgiver som kan hjelpe oss med å fortelle om dette til våre medlemmer, til politikerne og til det norske folk. Norges Korforbund har 30 000 medlemmer fordelt på 1000 kor og vokalgrupper over hele landet. Vi jobber med å støtte og styrke korene, bedre rammevilkårene og skape attraktive arenaer for sang og læring.

Vi er en stab på 15 medarbeidere fordelt på seks kontorer rundt i Norge.
Du blir nummer 16 og skal jobbe på vårt hovedkontor i Karl Johans gate i Oslo.
Vi har et kreativt miljø med stort engasjement for korbevegelsen og tilrettelegging av kordrift.

Oppgaver:

Som vår kommunikasjonsrådgiver vil du være sentral i arbeidet med å utforme hvordan Korforbundet skal framstå og hva vi skal kommunisere i hvilke kanaler. Du vil ha hovedansvar for innhold på vår nettside kor.no, Korbloggen.no, sosiale kanaler og nyhetsbrev. En annen viktig oppgave er å bidra til god informasjonsflyt internt i organisasjonen.
Redaktøren for papirmagasinet Korbladet, som også er grafisk designer, vil være en viktig samarbeidspartner for deg.

Vi ønsker positiv oppmerksomhet rundt korsang, og PR-arbeid rettet mot media vil være en av oppgavene dine. I tillegg kommer du til å jobbe med politisk kommunikasjon, innspill til sentralstyret, høringssvar til myndighetene og uttalelser til media.

Dette er en nyopprettet 100 % stilling der du rapporterer til generalsekretær.
Noe reisevirksomhet og helgearbeid må påregnes.

Krav til deg som søker:

 • Ha relevant høyere utdanning
 • Ha kunnskap om kommunikasjon som strategisk virkemiddel.
 • Raskt kunne sette deg inn i en sak, for så å skrive en god tekst.
 • Kunne utforme digitalt innhold slik at det vekker positiv oppmerksomhet og nysgjerrighet.
 • Mestre de tekniske og estetiske sidene ved fotografering, filming og enkel videoredigering.

I tillegg er det en fordel om du:

 • Har relevant arbeidserfaring eller erfaring fra organisasjoner
 • Vet forskjellen på bass og alt.
 • Vet forskjellen på regjeringens og Stortingets oppgaver.
 • Liker å bruke digitale verktøy og ikke vegrer deg for å lære nye.
 • Behersker og ha gode kunnskaper om sosiale medier.
 • Har et forhold til universell utforming av nettsider.
 • Kan bistå med tekster på engelsk.
 • Liker et uformelt arbeidsmiljø der alle er engasjerte, fleksible og tar ansvar.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen søndag 17. mars 2019.

Dersom du har spørsmål om stillingen:
Generalsekretær Åsmund Mæhle, [email protected],
telefon 93 24 82 78.

Firma: Norges Korforbund

Norges Korforbund er Norges største interesseorganisasjon for kor og vokalgrupper med 30 000 medlemmer fordelt på over 1000 kor og vokalgrupper. Vi har 23 distriktsledd fordelt over hele landet.

Norges Korforbunds visjon er SANG HELE LIVET