Stillingsannonse:

Forsvarets mediesenter søker digital redaktør

Søknadsfrist: 01. april

Er du Forsvarets nye digitale redaktør?

Vil du bidra til å sikre god kommunikasjon og fortelle gode historier på alle Forsvarets digitale flater? Vi ser etter en erfaren kommunikatør med god helhetsforståelse for digitale flater på nett og i sosiale medier. Vi kan love mange spennende og meningsfulle oppgaver til rett kandidat.

Ved Forsvarets mediesenter jobber i underkant av førti mennesker målrettet med ekstern og intern kommunikasjon, et fagområde som prioriteres høyt i hele Forsvaret. Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitale kommunikasjonskanaler, der rekruttering til førstegangstjeneste, utdanning og jobb er viktige oppgaver. Forsvarets mediesenter har eget analysemiljø og produksjonsavdeling «in house» samt mange flinke samarbeidspartnere.

Digital kommunikasjonsavdeling har redaksjonelt ansvar for Forsvarets intranett og våre eksterne digitale kanaler. De produserer og leverer innhold til forsvaret.no, Forsvarets intranett og Forsvarets hovedprofiler i sosiale medier.
Avdelingen bidrar også til Forsvarets PR-arbeid, støtter eksterne filmproduksjoner samt har ansvar for medietrening i Forsvaret.
Les mer her.

Arbeidsoppgaver

 • Redaktøransvar for Forsvarets hovedprofiler i sosiale medier
 • Redaktøransvar for forsvaret.no
 • Faglig lede og rådgi våre digitale innholdsprodusenter
 • Ansvar for strategisk planlegging av Forsvarets kommunikasjon på nett
 • Sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle Forsvarets nettsider
 • Lede utviklingsprosjekter knyttet til digital kommunikasjon
 • Være kommunikasjonsrådgiver
 • Delta i og ha delansvar for kommunikasjonskurs i Forsvaret
 • Bidra til utvikling av avdelingens ansvarsområder

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole innen relevant fagkrets (medie-/kommunikasjonsfag eller journalistikk). Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra å produsere innhold til digitale flater
 • Erfaring som leder eller redaktør innen digitale medier
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og jobbe godt sammen med andre
 • Kunne prioritere og gjennomføre oppgaver under tidspress
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Personlige egenskaper:
Som digital redaktør må du være god på relasjonsbygging, ha gode kommunikasjonsevner og et redaksjonelt instinkt.

Du bør ha erfaring med å lede redaksjonelt arbeid og være en faglig rådgiver for journalister og innholdsprodusenter.

Du må ha en smidig og klok tilnærming til folk, være positiv og initiativrik, kunne jobbe selvstendig og i team, samt arbeide godt under tidspress.

Du bør ha stor interesse for digital kommunikasjon og kjennskap til den digitale medieutviklingen i Norge, både på nett og i sosiale medier. Vi forutsetter at du holder deg faglig oppdatert og har evne til omstilling til ny teknologi.

Vi tilbyr

 • Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, i lønnstrinn 65 - 72, pt. tiden kr 583 900 – 667 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.
  Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne .
Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette.
Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Spørsmål om stillingen kontakt:
Sjef Forsvarets mediesenter Stine Grøndahl Sesseng på tlf:230977 2 / 95741518, eller nestkommanderende FMS Michael Bruteig på tlf: 23097755 / 95741530.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Forsvaret

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus som jobber målrettet med Forsvarets omdømme og god informasjon, både eksternt og internt. De har ansvaret for Forsvarets digitale kommunikasjonskanaler, gjennomføring av markedskampanjer, og har eget produksjons- og analysemiljø.Mediesenteret er en del av Forsvarets fellestjenester.