Stillingsannonse:

Forskningsformidler

Søknadsfrist: 4. juni

Vi søker etter en journalist som har interesse for formidling av forskning, både i egne kanaler (web og SOME) og i eksterne.

Vi ser etter en kunnskapsrik journalist, gjerne med erfaring fra forskningsformidling til ulike målgrupper og på forskjellige plattformer. Hovedoppgaven er synliggjøring, profilering og markedsføring av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid. Vi ønsker også å benytte kompetansen til generell profilering og omdømmebygging av høgskolen.

Den som får stillingen vil jobbe tett sammen med de øvrige medarbeider i kommunikasjons- og markedsavdeling og med forskere fra høgskolens ulike fagmiljøer. Du bør trives med teambasert arbeid og bidra til utforming av høgskolens forskningsprofil sammen med kompetente kollegaer, men samtidig klarer å jobbe selvstendig, raskt og effektivt med egne oppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Formidling av høgskolens forskning til ulike målgrupper og på ulike plattformer, skriftlig, muntlig og i audiovisuelt
 • bidra til omdømmebygging for høgskolen

Andre oppgaver kan tilkomme ut ifra høgskolens behov. Stillingen vil kreve noe reising mellom de ulike studiestedene.

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring som journalist eller tilsvarende med dokumenterbar kompetanse
 • relevant høyere utdanning, journalistisk grunnkompetanse er en fordel, men bakgrunn fra kommunikasjon/reklame/mediefag er også interessant
 • Forståelse for hva som skal til for å fortelle gode historier på nett og sosiale medier som treffer og påvirker ulike målgrupper
 • Ansvar for helhetlig produksjonsprosess - fra ressurs, planlegging til produksjon av tekster, artikler og annet medialt innhold
 • Redaksjonell erfaring og stillfotokompetanse er en fordel
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er en fordel om du disponerer egen bil da oppgavene vi kreve reising mellom studiestedene og ellers i regionen.

Personlig kompetanse

 • Faglig trygg og ønsker å dele av sin erfaring og kompetanse
 • Stor arbeidskapasitet og takler å ha mange pågående prosjekter samtidig
 • Evne til å prioritere egne oppgaver ut ifra tidsfrister og kvalitetskrav
 • Kreativ og initiativrik, men også resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

SØK STILLINGEN HER

Firma: Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».