Stillingsannonse:

Fast stilling som taleskriver (rådgiver/seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 19. mai

Vil du jobbe som taleskriver i Kunnskapsdepartementet?

Kunnskapsdepartementet har ledig en fast stilling som taleskriver (rådgiver/seniorrådgiver) i kommunikasjonsenheten (KOM).

Du vil skrive taler, debattinnlegg og kronikker i tett samarbeid med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet.

Du vil skrive taler, debattinnlegg og kronikker i tett samarbeid med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet.
I tillegg vil du forberede reiser og arrangementer, gi råd om mediehåndtering og gjøre andre løpende kommunikasjonsoppgaver.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver.
De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet.
Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp.
Den som ansettes vil gå inn i KOMs vanlige turnusordning, og det kan bli noe reising.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler for statsråden og øvrig politisk ledelse om regjeringens politikk for barnehage, skole, høyere utdanning, forskning, integrering, voksenopplæring og kompetanse
 • Organisere arbeidet med talene til politisk ledelse, i tett samarbeid med fagavdelingene
 • Lage presentasjoner
 • Skrive debattinnlegg og kronikker
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden og øvrig politisk ledelse
 • Lage korte filmer eller på andre måter visualisere budskap fra politikernes reiser og taler til sosiale medier
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares
 • Utføre andre løpende kommunikasjonsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vi er på jakt etter en medarbeider som viser initiativ, er kreativ og som evner å fortelle den gode historien.

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Erfaring med å skrive taler
 • Erfaring med å lage presentasjoner
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du behersker både bokmål og nynorsk.
 • Gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig
 • Jobbet med kommunikasjon og/eller journalistikk tidligere

Videre ønsker vi oss at du har:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å håndtere mange baller i lufta samtidig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode organisatoriske evner
 • Evne til å jobbe raskt under press
 • Orden og ryddighet
 • Allsidig erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Forståelse for hvordan politisk ledelse arbeider, og for samspillet mellom politikere og embetsverk

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin.
I KD er det et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak. Pensjons,- låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" nederst på denne siden. Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.
Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål.
I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det.
Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, tlf. 990 09 260 / e-post: Anbjor[email protected]

SØK STILLINGEN HER

Firma: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har 13 faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.