Stillingsannonse:

Fagansvarlig Marked

Søknadsfrist: 9. august

Fagpressen har store ambisjoner om å utvikle foreningens inntektsområder i årene som kommer.

Til å lede denne satsingen søker vi nå etter Fagansvarlig marked som vil samarbeide nært med foreningens 216 medlemsbedrifter.

Den fagansvarliges viktigste arbeidsoppgaver er å ivareta og utvikle Fagpressens medlemmer, utvikle foreningens interne og eksterne arenaer, og avlaste administrerende direktør ved å implementere og lede an vitale prosjekter.

Et viktig initiativ her blir å sette Fagpressen på dagsorden hos mediebyråene gjennom å vektlegge betydningen av Fagpressen som mediekanal, og herved få frem kvaliteten i dybdejournalistikken overfor lesere og annonsører.

Vi ser etter en person som ser verdien av å arbeide strategisk og langsiktig, men som først og fremst skal arbeide operativt med videreutvikling av denne delen av Fagpressens virksomhet.

Markedsansvarlig vil få en avgjørende rolle i å realisere våre ambisjoner på dette feltet.

Aktuelle kandidater bør ha redaksjonell innsikt/bakgrunn, og kommersiell kompetanse og erfaring.

Videre må kandidaten ha salgserfaring, god digital og analog kompetanse, samt evne til å få med seg andre på ulike initiativ.

Vedkommende må forstå de strukturelle endringene i mediebransjen, ha god kunnskap innen digital økonomi og kunne lede an – og fortrinnsvis ha erfaring fra – digitale endringsprosesser.

Relasjonsbyggende evner, beslutningsdyktighet og gjennomføringskraft er en forutsetning.

Fagansvarlig marked vil i det daglige arbeide fra Fagpressens kontor i Lille Grensen, Oslo, og ha god kontakt med Fagpressens medlemmer, andre medlemsorganisasjoner, advokater, offentlige beslutningstakere/politikere etc. og eksterne samarbeidspartnere.

Fagpressen samlokaliserer i 2020/21 med Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser, Faktisk, NTB, SKUP og Institutt for journalistikk i Pressens hus i Oslo sentrum, og vil med det være en del av et unikt bransjemiljø.

Fagpressen har mange tanker og planer om den digitale fremtiden.

Stillingen vil derfor bli en viktig del av et sterkt tverrfaglig miljø, preget av godt humør og et kundeorientert tankesett.
Vi kan love spennende og utfordrende oppgaver i en forening med store digitale ambisjoner.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør Per Brikt Olsen.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver Mercuri Urval v/ Trond Andersen tlf. 975 59 021.

Søk på stillingen på snarest, og senest fredag 9. august 2019.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

SØK STILLINGEN HER

Firma: Fagpressen

Fagpressen er Norges eldste riksdekkende presseorganisasjon (1898) og ivaretar interesser til fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Fagpressen teller 216 medlemmer, og er medlem av Norsk Presseforbund. Fagpressen vil i 2020/21 samlokalisere med Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening m.fl. i Pressens hus i Oslo sentrum.