Fafo søker leder til informasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 15. november 2018

Vi søker ny sjef til vår informasjonsavdeling. Dette er en utfordrende, meningsfull og morsom jobb i et velrennomert og utadrettet kompetansemiljø.

Hva skal du gjøre?

 • Du skal lede, koordinere og utvikle Fafos eksterne og interne kommunikasjonsarbeid.
 • Du har det strategiske ansvaret for forskningsformidling, innholdsproduksjon, visuell profil, drift og utvikling av nettsider og Fafos synlighet i sosiale medier.
 • Du skal bidra i gjennomføringen av Fafos faglige arrangementer.
 • Du, og resten av avdelingen, skal rådgi Fafos ledelse og forskere i kommunikasjonsfaglige spørsmål og mediehåndtering.

Hvem er du?

 • Du er samfunnsengasjert og har interesse for Fafos forskningsområder.Du setter retning, gir trygghet og gode råd.
 • Du er oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger.
 • Du har relevant høyere utdanning, primært på masternivå.
 • Solid erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har erfaring med kommunikasjonsarbeid i kunnskapsvirksomheter, gjerne som leder.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du mestrer både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Hva tilbyr vi?

 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Et godt arbeidsfellesskap med Fafos dyktige forskere.
 • En informasjonsavdeling med fem faglig sterke, motiverte og selvdrevne medarbeidere.Gode lønns-, tjenestepensjons- og forsikringsordninger.
 • Leder for informasjonsavdeling rapporterer til daglig leder og inngår i Fafos ledergruppe.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fafo legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Tone Fløtten, 416 95 724, eller assisterende daglig leder Anne Britt Djuve, 959 67 244.

Søknad sendes på e-post til [email protected]

Søknadsfrist: 15. november 2018

Firma: Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, og forsker på kollektiv organisering og regulering, integrering og ekskludering i arbeidsmarkedet, kvalifisering og etter- og videreutdanning, bedriftsutvikling, fordelingspolitikk og velferdstjenester, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling. Vi holder til på Grønland i Oslo og har 80 ansatte hvorav fem er tilknyttet Informasjonsavdelingen.