Stillingsannonse:

Engasjert kommunikasjons-rådgiver med en god penn

Søknadsfrist: 25. mars

Burdir søker medierådgiver - rådgiver/seniorrådgiver.

Dette får du jobbe med hos oss

Har du lyst til å bruke kompetansen din til meningsfylte oppgaver?
Hos oss får du jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge, og med viktige samfunnsspørsmål innen likestilling, inkludering, barnevern og marginalisering.

Som vår nye medierådgiver vil du få en hverdag med mye trøkk og med spennende kommunikasjonsfaglige utfordringer. Vi ser etter deg 
som setter seg raskt inn i komplekse saker og framstiller dem på en forståelig og god måte, tilpasset ulike målgrupper og ulike kanaler. Er du i tillegg en trygg rådgiver og forstår rammebetingelsene i et direktorat, vil vår dyktige kommunikasjonsstab gjerne høre fra deg.

Arbeidsdagen din vil bestå av løpende mediekontakt, tilrettelegging av saker og rådgivning til ledelsen. Du vil jobbe både strategisk og operativt, og trekkes inn i større prosjekter ved behov. I tillegg vil du få et strategisk ansvar for våre virksomhetskontoer i sosiale medier. Vi vil at du skal hjelpe oss å sette en tydeligere retning for vårt arbeid i sosiale medier.

Vi i kommunikasjonsstaben er opptatt å se hele bredden i vårt samlede kommunikasjonsarbeid. Vi leverer best når hver av oss ser sitt eget delområde i samspill med andre deler av kommunikasjonsfaget, og vi håper at du også kjenner deg igjen i dette. Staben vår jobber med å sikre helhetlig kommunikasjon til eksterne og interne målgrupper, slik at kommunikasjon benyttes som et strategisk virkemiddel for å realisere Bufdirs strategi, mål og prioriterte satsningsområder. Vi er en gjeng på 7 kompetente medarbeidere som gleder oss til å ta imot deg.

Hva slags bakgrunn har du?

Du har relevant høyere utdanning, og helst mastergrad innen kommunikasjon/mediefag/samfunnsfaglig retning. Særlig relevant erfaring kan veie opp for kravet om mastergrad.
Du må ha noen års relevant arbeidserfaring som journalist.
Du trenger ikke nødvendigvis å ha jobbet i offentlig forvaltning, dersom du på annet vis har tilegnet deg forståelsen av roller og rammer som gjelder i et byråkrati.

Det er viktig at du har god forståelse for strategisk bruk av ulike kanaler og sosiale medier, og at du er erfaren med påvirkningsarbeid. Som vår nye medierådgiver er det også helt nødvendig at du skriver klart og tydelig, og at du raskt ser nyhetspoenger og essensen i informasjon.

Hva slags person ser vi etter?
Vi ser for oss at vår nye kollega er:

  • strategisk anlagt, har god vurderingsevne og stor arbeidskapasitet

  • proaktiv og jobber oppsøkende, fordi du vet at du får raskere og bedre svar på denne måten, samtidig som du liker (og har tålmodighet til) å manøvre deg rundt i en kompleks virksomhet

  • en god rådgiver med en analytisk tilnærming til oppgavene. Du er god til å gi faglig forankrede råd på dine fagområder

  • en lagspiller og god samarbeidspartner

Hva kan vi tilby deg?
Hos oss får du:

  • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag

  • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling

  • fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden

  • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som kode 1364 seniorrådgiver, med lønn fra 600 000 - 700 000 kr brutto pr. år, alternativt som 1434 rådgiver med lønn fra kr 440 000 - 600 000. Stillingen inngår i medievaktordning med godtgjørelse. Lønn og stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. Ansettelse i stillingskoden seniorrådgiver krever solid relevant arbeidserfaring. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Øvrig informasjon
Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Elisabeth Ørving på telefon 90536135.

SØK STILLINGEN HER

Søknadsfrist: 25.03.2019

Det er viktig at du har god forståelse for strategisk bruk av ulike kanaler og sosiale medier, og at du er erfaren med påvirkningsarbeid.

Firma: Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner.
Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten.
Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver.