Direktør NRK Nyheter

Søknadsfrist: 05. juli 2018

Nyhetsdivisjonen produserer og publiserer nyheter på alle plattformer og har ca. 370 medarbeidere.

Som redaktør for divisjonens nyhetsproduksjon har du et særlig ansvar for å videreutvikle nyhetsjournalistikken. Du skal også lede og utvikle divisjonen, gjennom å sikre at medarbeidere har riktig kompetanse, at NRK evner å tiltrekke seg nye og unge talenter og at divisjonen bidrar til å forbedre og utvikle NRK hver dag.

Vi ser etter deg med solid leder- og redaktørerfaring fra nyhetsdelen i et større mediehus, som har inngående innsikt i medieutvikling og digitalisering og som har ledet krevende endringsprosesser. Du har lyktes gjennom blant annet god og tydelig kommunikasjon, evne til å stimulere medarbeidere og sterk gjennomføringsevne.

Vi tilbyr deg en av Norges mest spennende lederstillinger i mediebransjen, med mulighet til å ha en sentral rolle i hvordan NRK skal utvikle seg i framtida.

Som øverste leder for divisjonen er du del av NRKs toppledelse og bidrar i ledelsen av hele NRK og rapporterer til kringkastingssjefen.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver, i innledende fase. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Kontaktinfo:

Visindi v/Heidi Wiggen

916 56 103

Søk på stillingen her: www.visindi.no

Søknadsfrist: 05. juli 2018