Stillingsannonse:

Den norske kirke søker tre kommunikasjonsrådgivere

Søknadsfrist: 3. mars

Har du digital teft og sans for visuell kommunikasjon?

Den norske kirke ved Kirkerådet øker satsingen på digital kommunikasjon.
Vi leter etter tre dyktige og kreative kommunikasjonsrådgivere (to faste stillinger og et vikariat) som vil videreutvikle kirkens tilstedeværelse i folks liv.
Du er interessert i å jobbe strategisk med digitalt innhold gjennom bilder, film og tekst, og du har erfaring med videoproduksjon og innholdsutvikling på tvers av ulike digitale kanaler.
Du er initiativrik og kreativ, med blikk for den gode historien.

Les mer om Den norske kirke på kirken.no

Link til stillingsutlysningene:

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver – kirke på nett

Kommunikasjonsrådgiver – vikar

Søknadsfrist søndag 3. mars 2019

Firma: Den Norske Kirke

Den norske kirke er en landsdekkende folkekirke med 3,8 millioner medlemmer i 1200 menigheter, 130 000 frivillige medarbeidere, 9000 tillitsvalgte og 7500 ansatte. Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ.
Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet og iverksetter Kirkemøtets beslutninger samt leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har i dag om lag 80 ansatte organisert i seks fagavdelinger, herunder sekretariatene for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

Kommunikasjonsavdelingen har totalt sju medarbeidere som har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av all ekstern og intern kommunikasjon knyttet til Kirkerådets arbeid.