Stillingsannonse:

ConocoPhillips søker etter en nyutdannet til kommunikasjon

Søknadsfrist: 01. november

Er du vår fremtidige kommunikasjonsrådgiver?

ConocoPhillips søker etter en nyutdannet til vår kommunikasjonsavdeling.
Vi i ConocoPhillips utvider vårt kommunikasjonsteam i Norge gjennom et program for nyutdannede. Vi ønsker en kandidat med bachelorgrad i kommunikasjon, journalistikk eller IT. Startdato er rundt 1. september 2020.

ConocoPhillips gjennomfører årlig et ettårig program for nyutdannede,
og her åpner vi også for å ta inn en kandidat i vår kommunikasjonsavdeling. Programmet for nyutdannede legger et bredt grunnlag for en framtidig karriere i selskapet. Kommunikasjonsavdelingen spiller en viktig rolle i å håndtere selskapets daglige virksomhet. En nyutdannet vil få en helhetlig innsikt i olje- og gassindustrien, sammen med en bred forståelse for operatørskap.
Programmet kombinerer varierte arbeidsoppgaver, ulik form for trening, oppfølging og nettverkingsmuligheter, som igjen kan akselerere karrieren.

Denne starten i arbeidslivet kan gi en sterk forståelse for ConocoPhillips’ virksomhet og organisasjon. For øvrig, vil den nyutdannede delta i ConocoPhillips’ overordnede program, som er felles for selskapets oppfølging av alle nyutdannede. Etter at programmet er avsluttet, vil du bli tilbudt en stilling i kommunikasjonsavdelingen i ConocoPhillips i Norge.
Selskapet har en rekke spennende, utfordrende og langsiktige muligheter.
Vår uttalte ambisjon er å fortsette som en av de viktigste deltakerne på norsk kontinentalsokkel. Vi søker derfor etter en kandidat som er dedikert, og som har en genuin interesse for vår virksomhet. Vedkommende vil få en sjanse til å jobbe i en spennende og internasjonal industri; verdifull erfaring i løpet av en livslang karriere.

Komponenter fra programmet
- En nyutdannet vil dra nytte av varierte arbeidsoppgaver i vår kommunikasjonsavdeling
- Korte opphold i andre funksjoner som HR, drift og evt. andre
- Produsere innhold (f.eks. artikler, video, foto, audio, podcasts, etc.) til ulike publiseringsplattformer, både interne og eksterne, inkludert sosiale media. Dette er en integrert del av vårt kommunikasjonsarbeid
- Mulighet for å lære mer om olje- og gassindustrien og selskapets aktiviteter i Norge

Som en del av kommunikasjonsavdelingen vil du bli utfordret til å utvikle ferdigheter underveis, både i samarbeid med andre og ved selvstendig arbeid; viktige egenskaper i vår virksomhet, men også arbeidslivet for øvrig.
I ConocoPhillips i Norge vil du bli bedre kjent med organisasjonen, og du vil få hjelp til å planlegge din framtidige karriere.

Felles for alle oppgaver er at du vil jobbe med reelle utfordringer, som skal bidra til å imøtekomme selskapets uttalte mål.
Du vil også få en mentor og en karriereveileder. Sammen skal dere etablere en utviklingsplan, som legges til grunn for din karriere i ConocoPhillips.

I løpet av det første året i ConocoPhillips, vil den nyutdannede gå gjennom formell trening, inkludert nyansattkurs. Du vil også få mulighet til å etablere nettverk med andre, unge ansatte i vårt «Young Professionals Forum».

ConocoPhillips oppmuntrer generelt alle sine ansatte til å utvikle seg gjennom livslange karriereløp. Kurser og e-trening tilbys kontinuerlig.

Nødvendige kvalifikasjoner
- Gjennomført bachelorgrad innen sommeren 2020 i kommunikasjon, journalistikk eller IT
- Mindre enn to års relevant erfaring
- Flytende i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
- Arbeidstillatelse til å jobbe i Norge

Ønskede kvalifikasjoner
- Analytisk og tekniske ferdigheter med praktisk tilnærming til problemløsning
- Kreativ og evne til å generere nye ideer
- Mellommenneskelig, evne til å presentere både skriftlig og muntlig
- Evne til å prioritere oppgaver i en hektisk arbeidshverdag
- Ta beslutninger, fokus på å oppnå resultater
- Pålitelig og tilpasningsdyktig
- Proaktiv med evne til å stille gode spørsmål
- Evne til å jobbe både selvstendig og som del av et team
- Særdeles gode IT-ferdigheter
- B som et minimum i karaktergjennomsnitt
- Evne til å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø

Arbeidssted
Stillingen er plassert ved vårt kontor i Tananger.
Sporadiske turer offshore må forventes.
Vær oppmerksom på at helsesertifikat og sikkerhetskurs er nødvendig for å reise offshore.

Annet
ConocoPhillips tilbyr konkurransedyktige arbeidsbetingelser og velferdsgoder.

Spørsmål om stillingen eller rekrutteringsprosessen kan sendes til [email protected].
Ved spørsmål om stillingen, vennligst ta kontakt med
[email protected] eller
[email protected]

Du må gjennomføre hele søknadsprosessen, som inkluderer svar på alle spørsmål og legge til en e-signatur innen fristen 1. november 2019.

Vennligst vær oppmerksom på at du kan legge til en CV og referere til denne i feltene som omhandler arbeidserfaring og utdannelse. Alle søknader må inkludere følgende vedlegg: motivasjonsbrev, CV og dokumentasjon på utdannelse.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: ConocoPhillips

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas.
Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger.
ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.

ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel. I år er det 50 år siden funnet av Ekofisk-feltet - og med det starten for Norge som olje- og gassnasjon. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid.

Mer informasjon om stillingen her: http://careers.conocophillips.com/nb/nbtitle/10077098/graduate-communications-advisor-2020-stavanger-no/