Stillingsannonse:

Blå Kors søker ett til to engasjement i 50-100 % stilling som journalist, skribent, utreder/forsker

Søknadsfrist: 25. oktober

Er du god til å skrive og kommunisere?

Vil du være med å gjøre en forskjell for familier i sårbare livssituasjoner og unge som er berørt av alkohol- og rusproblemer i familien?

Blå Kors har nå ledig ett til to engasjementer i 50-100% stilling som journalist, skribent, utreder/forsker fram til 31.12.2021.

Hvem er du?

 • Du skriver og kommuniserer svært godt.
 • Du forstår balansegangen mellom å skrive nøkternt og saklig, men også på måter som engasjerer og som beveger hjertene til folk.
 • Du har et godt og trent blikk for hvordan vinkle og framstille fagstoff av ulike slag.
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger.

Hva skal du jobbe med?

 • Utarbeide skriftlige rapporter fra ulike arbeidsområder i Barnas Stasjon og Kompasset, basert på statistikk, ulike skriftlige kilder og intervjuer.
 • Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsmateriell, konseptbeskrivelser og prosedyrer.
 • Skrive gode og interessante artikler som synliggjør brukergruppa og tjenestetilbudet for ulike medier og publikum.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Minimum bachelorgrad fra relevant fagområde.
 • Minimum 5 års erfaring som journalist, skribent, utreder/forsker.
 • Samfunnsengasjert.
 • Svært god skriftlig framstillingsevne.
 • God til å sammenfatte stoff fra ulike kilder og trekke ut essensen.
 • Jobber planmessig og strukturert.
 • Gode IKT ferdigheter.

Vi tilbyr:

 • En enestående mulighet til å være med å synliggjøre et viktig samfunnsområde og tjenestetilbud som Blå Kors gir.
 • Engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn. Tiltredelse så snart som mulig.

For mer info: www.barnasstasjon.no, www.kompasset.no og www.blakors.

Søknadsfrist: 25. oktober 2020

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Konstituert direktør Blå Kors Barnas Stasjon og Blå Kors Kompasset
Benita Christensen
, tlf. 91535372 / [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Attester legges ikke ved søknaden.

Firma: Blå Kors

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere og 2300 aktive medlemmer når vi langt ut.

Blå Kors Barnas Stasjon er et forebyggende tilbud til familier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Barnas Stasjon er lokalisert 10 steder i landet og tilbyr gratis foreldrestøtte, samtaler og ulike aktivitetstilbud på dag, kveld, helg og i ferier.

Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi til unge i alderen14-35 år som har vokst opp i hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Kompasset er lokalisert 5 steder i landet, men er også landsdekkende med terapitilbud på nett.

Den sentrale ledelsen av Barnas Stasjon og Kompasset er lokalisert på hovedkontoret til Blå Kors i Oslo.

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS