Avisa Sør-Trøndelag søker nyhetsjournalist i 100 prosent fast stilling

Søknadsfrist: 31. august 2018

Da en av våre journalister har sluttet, søker vi en ambisiøs og nyhetssøkende journalist i fast stilling.

Du må ha allround egenskaper og kunne publisere både på papir og digitalt. Du må være uredd, sulten og idérik, og du må være motivert for å jobbe i høyt tempo og alltid være på jakt etter de gode sakene. Du må kunne beherske alle stoffområder, og du må kunne jobbe godt på egen hånd så vel som i team. Du må være motivert for å etablere et stort og godt kilde-/tipsnettverk. Som en del av laget til Sør-Trøndelag, vil du få mulighet til å dyrke din spisskompetanse og interessefelt, men du må også være forberedt på å dekke alle typer oppdrag. Journalistene i Sør-Trøndelag går i turnus med kvelds- og helgevakter. Redaksjonen i Sør-Trøndelag teller 11 medarbeidere. Har du lyst til å bli en del av laget, ta kontakt med:

  • Anders Aasegg Morken, redaktør, tlf 952 52 261
  • Audhild Øye, magasinredaktør, tlf 916 94 175
  • Ola Marius Rise, klubbleder, tlf 952 52 255
  • Heidi K. Johnsen, publiseringssjef, tlf 952 52 256

Søknad med CV sendes på mail til:

[email protected]

Søknadsfrist: 31.08.18

Firma: A/S Sør-Trøndelag

Vi dekker åtte kommuner, Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Rindal, Rennebu og Meldal. Regionen går ei spennende framtid i møte, da fire av våre kommuner, Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord slår seg sammen til storkommunen Orkland fra 2020. Samtidig slås Hemne og Halsa sammen til Heim kommune. Siden avisa ble etablert for 110 år siden i 1908, har vår oppgave vært å speile og bidra til å bygge samfunn i de geografiene som omfatter vårt dekningsområde. Når flere av våre kommuner nå slår seg sammen, er vår ambisjon å bidra til å bygge gode og bærekraftige lokalsamfunn i årene som kommer. Det skal vi gjøre ved å løfte fram de gode historiene som avføder optimisme og bokvalitet, alltid ha et kritisk søkelys mot makta og ikke minst være et tydelig bindeledd mellom innbyggerne og beslutningstakerne. I februar 2016 endret vi utgivelsesfrekvens fra fem til tre dager i uka. Samtidig innførte vi pluss/abonnementsstoff på nett. Med dette grepet har vi klart å snu opplagsutviklinga, som i likhet med de fleste andre mediehus i Norge, har vært negativ de siste årene. Tilbakemeldinga fra våre abonnenter er at de er svært tilfredse med produktet, og at de nå kan velge om de vil konsumere innholdet digitalt eller på papir.