Stillingsannonse:

Arbeids- og sosialdepartementet søker taleskriver

Søknadsfrist: 16. oktober

Er du samfunnsinteressert, kreativ og glad i å skrive?
Da kan du være taleskriveren vi leter etter.

Arbeids- og sosialdepartementet søker taleskriver (seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle budskap på en enkel og forståelig måte.
Du får jobbe tett på den politiske ledelsen og departementets fagavdelinger med aktuelle saker som engasjerer bredt i befolkningen om arbeidsmarked, arbeidsmiljø, velferd og pensjon.

Stillingen er fast og er plassert i presse- og kommunikasjonsenheten.

Du får jobbe tett på den politiske ledelsen og departementets fagavdelinger med aktuelle saker som engasjerer bredt i befolkningen om arbeidsmarked, arbeidsmiljø, velferd og pensjon.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler for statsråden og øvrig politisk ledelse om tema som arbeidsmarkedet, inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø, pensjon og andre velferdsordninger.
 • Organisere arbeidet med taler i tett samarbeid med fagavdelingene.
 • Skrive enkelte innlegg og kronikker.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning gjerne innen kommunikasjon, journalistikk, samfunnsfag og humaniora eller kombinasjoner av disse. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for kravet til utdanning
 • Svært god språkforståelse, god skriftlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Interesse for departementets fagområder og kjennskap til norsk forvaltning
 • Evne til å levere tekster av høy kvalitet, også innenfor korte tidsfrister
 • Idérik, analytisk og stor arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner
 • Erfaring med taleskriving og/eller journalistikk/kommunikasjon er en fordel
 • Personlig egnethet, samarbeidsevner og gjennomføringsevne blir vektlagt

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver sammen med kunnskapsrike kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
 • lønnsspenn kr. 550 000 - 750 000
 • For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

 • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne, eller hull i CV-en vil bli innkalt til intervju, dersom de er kvalifiserte for stillingen. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • For søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjør vi oppmerksomme på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir ansatt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten.
  Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.
 • Arbeidsspråket er norsk.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:
kommunikasjonssjef:
Nina Kraugerud Ertzaas, tlf. 480 01 061 / e-post: [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeid er viktig. Visjonen er et anstendig arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide.
Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og
et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd.
Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken,
inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.
Departementet har vel 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og departementsrådens stab,
som inkluderer presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi,
informasjonstiltak og mediehåndtering.
Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål,
og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets avdelinger.

Se vår hjemmeside