Stillingsannonse:

Arbeids- og sosialdepartementet søker etter kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 13. januar

Vil du jobbe med kommunikasjon i et spennende departement?

Presse- og kommunikasjonsseksjonen (PKS) søker kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver).

Vi søker deg som er samfunnsinteressert, som kan gi solide kommunikasjonsfaglige råd, og som trives med høyt arbeidstempo.

Du blir del av et lag med seks andre erfarne kolleger som ledes av kommunikasjonssjefen. Det daglige arbeidet innebærer tett samarbeid med departementets fagavdelinger og politisk ledelse.

Oppgaver

 • Håndtere mediehenvendelser, og gi råd om hvordan disse bør besvares.
 • Legge til rette før intervjuer med politisk ledelse.
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte.
 • Ta initiativ overfor media for å gjøre regjeringens politikk kjent.
 • Lage innhold til departementets kanaler i sosiale medier.
 • Planlegge reiser og arrangementer, og bistå statsråden på reiser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for eventuelt deler av utdannelseskravet.
 • Erfaring fra relevant kommunikasjonsarbeid og/eller journalistisk arbeid.
  Det er en fordel om du har jobbet som journalist.
 • Interesse for departementets fagområder og god kjennskap til norsk forvaltning.
 • God rolleforståelse, godt humør og evne til å bygge relasjoner.
 • Kunne arbeide raskt og nøyaktig, ofte med korte tidsfrister.
 • Kreativ, selvstendig og strukturert.
 • Stor arbeidskapasitet.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning.
Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med cv, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid (inklusive sommertid)
 • lønnsspenn kr. 550 000-750 000

Stillingen inngår i departementets pressevaktordning, som kompenseres med et eget vakttillegg. Noe kveld og helgejobbing må påregnes.

Generell informasjon

 • Arbeids - og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse.
  Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Søkere som opplyser om at de har redusert funksjonsevne eller hull i CV'en vil bli innkalt til intervju,
  dersom de er kvalifiserte for stillingen. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
  For søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en,
  gjør vi oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir ansatt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort,
  selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på denoffentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.
 • Arbeidsspråket er norsk.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:
Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas, tlf. 48001061 /
e-post: [email protected].

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken,
inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har vel 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og departementsrådens stab, som inkluderer
presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi,
informasjonstiltak og mediehåndtering. Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål,
og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets avdelinger.