Stillingsannonse:

Kunnskapsdepartementet søker en dyktig nestleder i kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 30. oktober

Kunnskapsdepartementet

Har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 medarbeidere fordelt på seks avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no. Kommunikasjonsenheten (KOM) er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier. Kommunikasjonsenheten har 11 faste medarbeidere.

Om stillingen:

Det er ledig en fast stilling som kommunikasjonssjef for statsråden for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Vedkommende vil være nestleder (fagdirektør) i Kommunikasjonsenheten.

Den som tilsettes vil være underlagt Kunnskapsdepartementets kommunikasjonssjef. Hovedoppgaven vil være å lede KDs arbeid med kommunikasjon på området høyere utdanning og forskning.

Vi søker kandidater som har gode strategiske ferdigheter og som kan ta initiativ og gjennomføre ting raskt når det er behov for det. Gode relasjonelle ferdigheter som samarbeid og evne til å skape tillit hos andre, er viktige egenskaper.

Nestlederen arbeider i et tett samspill med kommunikasjonssjefen og departementets politiske ledelse. Vi søker derfor en samfunnsengasjert nestleder som har god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser, samt et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet.

For å lykkes i denne stillingen er det avgjørende å kunne jobbe planmessig og ha en strukturert arbeidsform.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis medie- og/eller kommunikasjonsfaglig. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.

 • Du har bred journalistisk og/eller kommunikasjonsfaglig erfaring.

 • Du har et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet.

 • Du har god politisk forståelse og interesse for departementets fagområder.

 • Du har god formuleringsevne på norsk, muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du behersker nynorsk.

 • Du har gode ferdigheter i engelsk, muntlig og skriftlig.

 • Det er en fordel med kunnskap om strategisk bruk av sosiale medier.

Personlige egenskaper:

 • Du har stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høyt arbeidspress og uventede situasjoner.

 • Du har gode samarbeidsevner og samarbeider godt med ulike mennesker.

 • Du viser initiativ og gjennomføringsevne.

 • Du er analytisk og har gode strategiske evner.

 • Du er strukturert.

Hva får du hos oss?

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gjør det mulig for deg å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du kan utvikle deg, og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingen lønnes som fagdirektør i lønnstrinn 80-88 som for tiden utgjør fra kr 839 900 - 1 047 600 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk på stillingen her" på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Les mer om inkluderingsdugnaden her.

Kontaktpersoner:

Eivind Heder, ekspedisjonssjef, tlf. 971 90 132 / e-post: [email protected] Anbjørg Bakken, kommunikasjonssjef, tlf. tlf. 990 09 260 / e-post: [email protected]

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS