Stillingsannonse:

Nasjonalt senter for aldring og helse søker kommunikasjonsrådgiver 

Søknadsfrist: 20. februar

Bli kjent med Sykehuset i Vestfold HF

Bli kjent med senter for Nasjonalt senter for aldring og helse

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Nasjonalt senter for aldring og helse lyser nå ut et 12 måneders 100% vikariat, og vi søker etter en dyktig kommunikasjonsrådgiver som brenner for å skape godt innhold innen feltet aldring og eldrehelse.

Nasjonalt senter for aldring og helse ble etablert i 1997, er statlig finansiert ogorganisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldringog eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebyggesykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom.Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, frivillige, ulike pårørendegrupper ogbrukere av tjenester, samt media og allmennheten. Vi leverer kartlegginger på ulike områder som viktige deler av beslutningsgrunnlaget til nasjonale myndigheter og andre offentlige aktører.

Vår virksomhet er i stor utvikling. Les mer om oss på www.aldringoghelse.no

Nasjonalt senter for aldring og helse er i en spennende utvikling og kommunikasjon er en helt sentral del av vår virksomhet. Vi er opptatt av å holde et høyt kommunikasjonsfaglig nivå og tar i bruk et bredt spekter at virkemidler i mange kanaler. Vi jobber mye gjennom egne kanaler, men også gjennom samarbeidspartnere, kjøpte medier og PR. Vi er opptatt av kommunikasjon som er tilpasset et bredt spekter av målgrupper. Vi er opptatt av universell utforming og klarspråk. Vi håper du vil være med på laget og være med å forme fremtidens kommunikasjon innen feltet aldring og eldrehelse.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Forskningsformidling og kommunikasjon på forskjellige plattformer og i ulike kanaler, rettet mot allment interesserte og folk innen fagfeltene våre
 • Innholdsproduksjon (skriftlig, film, foto, grafikk og lyd) til blant annet egne nettsider, sosiale medier og forskning.no
 • Utvikling av vår profil på nett og i sosiale medier
 • Bidra med innhold, oppdatering, brukerreise (UX), utvikling og drift av våre nettsider og sosiale medier
 • Presse- og mediearbeid, lage pressemeldinger
 • Være en del av og samarbeide tett med redaksjonen og andre i kommunikasjonsenheten

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen for eksempel samfunnsfag, journalistikk, medieproduksjon eller andre kommunikasjonsfag
 • Erfaring og andre kvalifikasjoner kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med innholdsproduksjon i form av tekst, bilder, film og lyd vil bli vektlagt
 • Erfaring med- og kunnskap om sosiale medier vil bli vektlagt
 • Evne til å omgjøre fagstoff til godt og lettfattelig språk. Erfaring og kjennskap til prinsippene i universell utforming og klarspråk
 • God erfaring med formidling til ulike målgrupper i ulike kanaler
 • Godt innblikk i digitale muligheter, og kan være med på å utvikle våre digitale løsninger innen kommunikasjon og kunnskapsformidling
 • Erfaring med digitale måle-/analyseverktøy som analytics/clarity/plausible/retriever
 • Erfaring med presse- og mediearbeid
 • Kunnskap om foto/film og enkel redigering
 • Kjennskap til og interesse for våre fagfelt
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tar initiativ og ansvar
 • Er nysgjerrig, spørrende og opptatt av læring
 • Er selvstendig, selvgående og opptatt av gjennomføring
 • Trives med høyt arbeidstempo og flere parallelle oppgaver
 • Har god omstillingsevne og er fleksibel
 • Har godt humør og en positiv innstilling

Vi tilbyr

 • Arbeid i en spennende kunnskapsbedrift som er i stadig utvikling
 • Arbeid i et ledende fag- og forskningsmiljø med dyktige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Et spennende fagmiljø innen kommunikasjon
 • Et spennende fagmiljø innen aldring og eldrehelse
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • Interessante og nyskapende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar
 • Tverrfaglig prosjekt- og teambasert arbeid
 • Fysiske kontorlokasjoner i Asker, Tønsberg evt. Oslo
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktperson

Jacob Svenningsen, informasjonsjef, 90 06 66 79

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS