Stillingsannonse:

Taleskriver / kommunikasjonsrådgiver (rådgiver / seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 11. juni

Kunnskaps-
departementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 ansatte fordelt på seks avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.kd.dep.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.

Har du en god penn, og interesse for politikk? Vi søker en dyktig taleskriver / kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som taleskriver/kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten. Skriver du godt? Er du kreativ og en dyktig formidler? Synes du det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom samfunn og politikk? Da kan du være den vi er på jakt etter.

Vi leter etter deg som kan levere tekster av høy kvalitet, også når tiden er knapp. Din hovedoppgave vil være å skrive taler, kronikker og debattinnlegg for statsrådene i Kunnskapsdepartementet i tett samarbeid med politisk ledelse og fagavdelingene. I tillegg vil du også håndtere andre kommunikasjonsoppgaver og være en del av avdelingens pressevaktordning.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler, presentasjoner, kronikker, debattinnlegg, nyhetssaker og pressemeldinger.
 • Delta aktivt i budskapsutforming og ideutvikling i samarbeid med kolleger i kommunikasjonsenheten, fagavdelinger og politisk ledelse. 
 • Håndtere pressehenvendelser som en del av avdelingens pressevaktordning (kompenseres med eget tillegg).
 • Forberedelse og deltakelse på reiser, presseaktiviteter og arrangementer.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner 

Du har 

 • relevant høyere utdanning. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning. 
 • relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid, taleskriving eller journalistikk
 • erfaring med å skrive engasjerende og overbevisende tekster, som er godt tilpasset mottaker og kanal
 • god politisk forståelse, samfunnsengasjement og interesse for departementets fagområder
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har god vurderingsevne
 • Du er forberedt på å jobbe i raskt tempo og med korte frister 
 • Du er kreativ og fleksibel 
 • Du er selvstendig, tar initiativ, har gjennomføringskraft og fullfører oppgaver 
 • Du er effektiv, presis og har god kvalitet på eget arbeid 
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som seniorrådgiver kreves som hovedregel minst fire års relevant arbeidserfaring, god innsikt i fagområdet og stor evne til selvstendig arbeid. For stilling som rådgiver kreves som hovedregel minst to års relevant arbeidserfaring og god innsikt i fagområdet.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i krysningspunktet mellom fag og politikk, og mulighet til å bidra til samfunnsutviklingen. Du får gode muligheter for faglig og personlig utvikling, og blir del av et engasjert fagmiljø. Arbeidsmiljøet i departementet er åpent og inkluderende, og vi verdsetter kompetansedeling og god tilbakemeldingskultur.

Vi tilbyr også

 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid 
 • bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne- forsikrings- og pensjonsordninger

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. Du kan lese mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet på regjeringen.no.

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr 600 000 - 820 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. 

Mangfold og inkludering

Kunnskapsdepartementet er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, hull i CV og etnisk bakgrunn. Kunnskapsdepartementet er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi oppfordrer deg som har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn til å krysse av i aktuell kategori. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen

Slik søker du 

Send søknaden din elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi ber om at du henter ut en digitalt signert PDF med dine utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen og laster den opp når du søker på stillingen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved en godkjenning fra NOKUT. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte kommunikasjonssjef for forskning og høyere utdanning 

Anders Lundell
Tlf. 900 49 636
E-post: Anders.Lundell@kd.dep.no

Søknadsfrist: 11. juni 2023
Arbeidsgiver: Kunnskapsdepartementet
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Kirkegata 18

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS