Stillingsannonse:

PST søker avsnittsleder

Søknadsfrist: 30. mars

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Ønsker du å lede PSTs åpne nettinnhenting?

Avdelingen for taktisk og teknisk innhenting henter inn informasjon slik at PST er i stand til å ta de riktige vurderingene som gjelder landets sikkerhet. I et digitalisert samfunn er det helt avgjørende at PST har evne og kapasitet til å hente inn informasjon fra ulike plattformer på internett. For å få til dette trenger vi dyktige medarbeidere med på laget.

Vi søker nå etter deg som motiveres av PSTs samfunnsoppdrag, og som ønsker en arbeidshverdag hvor det er nettopp ditt bidrag som kan utgjøre en forskjell. Er du en dyktig og relasjonsskapende leder med kunnskap om og interesse for teknologi og sosiale medier, er du kanskje nettopp den personen vi ser etter.

Arbeidsoppgaver

Som avsnittsleder har du det faglige og personalmessige ansvaret for eget avsnitt.

Du skal tilstrebe å utvikle en ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap. I tillegg har du faglig oppfølgingsansvar for våre distriktsenheter innen avsnittets ansvarsområder. Du vil representere PST i møte med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det forventes at du som leder er faglig kompetent, fremmer samarbeid, gjør gode prioriteringer og aktivt medvirker til helhetlig og god ressursutnyttelse på avsnittet og seksjonen.

Seksjonen er en spydspiss for all metodeutvikling for innhenting av informasjon fra internett. Innenfor dette feltet må du som leder manøvrere innenfor lovfestede og ulovfestede metoder.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen journalistikk, etterretning, politi, Forsvaret, samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende relevant utdanning.Du må ha generell teknologisk interesse, herunder god kjennskap til SOME og andre nettbaserte fora som til enhver tid er aktuelle i PSTs portefølje.

Det er et krav om personalledererfaring og ønskelig med lederutdanning.

Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er empatisk, lyttende og inkluderende, og som evner å skape tillit. Du utøver synlig og tydelig lederskap og motiveres av å støtte og utvikle dine medarbeidere. Som leder er du kreativ og nysgjerrig med ambisjoner for avsnittet. Du er trygg, tør å utfordre og har høy personlig og faglig integritet.Videre er du strukturert, har gjennomføringsevne og ambisjoner for faget og avsnittet du leder.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende, viktig og motiverende samfunnsoppdrag. Vi tilbyr en utfordrende lederstilling med spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver der du og dine medarbeidere utgjør en forskjell.Som avsnittsleder vil du bli del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø kjennetegnet av høy kompetanse, variert fagbakgrunn og sterkt engasjement for fagfeltet.

Stillingen inngår i seksjonens ledergruppe, og du vil kunne påvirke PSTs videre utvikling og retning.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 746 900-911 700 (ltr. 76-83) som seniorrådgiver (SKO 1364). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Ansatte i PST har fleksitid, sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosessVi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktpersoner

Kristine, seksjonsleder, 23 30 50 00

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS