Stillingsannonse:

NRK søker redaksjonssjef for Undersøkende område

Søknadsfrist: 2. januar

NRK

Skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn. Dokumentar- og samfunnsavdelingen utvikler og publiserer undersøkende og fordypende journalistikk på alle plattformer innenfor et ganske bredt sjangerfelt. Avdelingen produserer Innafor, Brennpunkt, Helene sjekker inn, Matsjokket, Hva feiler det deg, radioprogrammet Ekko og podkast-seriene Hele historien og Samfunnspodden, samt nettsaker som Jakten på Klimaendringene. Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK Dokumentar- og samfunnsavdelingen søker etter en sterk og ambisiøs redaksjonssjef til å lede og utvikle det største undersøkende fagmiljøet i NRK.

Du er journalistfaglig- og presseetisk sterk, med stor gjennomføringskraft og ektefølt kjærlighet for undersøkende journalistikk og historier på TV, nett og valgbar lyd. Du har erfaring med å lede utvikling av nye satsinger, og kan vise til gode resultater. Du griper muligheter og våger å prøve dem ut.

Som redaksjonssjef for vårt Undersøkende område leder du en enhet som består av dyktige prosjektledere og medarbeidere som brenner for NRKs journalistiske oppdrag, blant annet i Brennpunkt. Du har også et ansvar for å styrke og utvikle NRKs undersøkende nettverk, og du vil sørge for deling av kunnskap og godt samarbeid internt og eksternt.

NRKs ambisjon om å styrke og utvikle demokratiet står sterkere enn noen gang. Det undersøkende fagmiljøet skal bidra til å nå denne ambisjonen ved å avdekke kritikkverdige forhold, sette dagsorden og skape debatt gjennom vår journalistikk. Redaksjonssjef Undersøkende inngår i Dokumentar- og samfunnsavdelingens ledergruppe.

Som redaksjonssjef vil du ha ansvar for at vi når et mangfoldig publikum med vår journalistikk. Kvalifiserte søkere med mangfoldsbakgrunn oppfordres du til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle våre undersøkende miljøer, og være en drivkraft for den undersøkende journalistikken i avdelingen.
 • Skape rom for kreativ vekst og innovasjon. slik at avdelingen lykkes med det undersøkende oppdraget.
 • Lede våre innholdsmiljøer som leverer undersøkende journalistiske prosjekter til alle plattformer.
 • Strategisk og økonomisk ansvar for den redaksjonelle driften i det undersøkende miljøet.
 • Bidra til en helhetlig tenking til beste for NRK, og legge til rette for kunnskapsdeling og samarbeid på tvers.
 • Sørge for best mulig utnyttelse av ressurser.
 • Strategisk og økonomisk ansvar for den redaksjonelle driften i det undersøkende miljøet.
 • Sette klare mål og ambisjoner for prosjektene, og peke ut tydelig retning for det undersøkende området.
 • Personal- og fagansvar for prosjektledere knyttet til egen enhet.

Kvalifikasjoner

 • Høy faglig kunnskap og gode resultater fra undersøkende journalistikk.
 • Solid presseetisk kunnskap, og høy kompetanse på journalistisk metode og formidling.
 • Dokumentert ledererfaring med endringsprosesser.
 • Ledererfaring fra både innholds- og personalledelse.
 • Bred plattformforståelse, og god innsikt i publikums bruk av valgbart innhold.
 • God kunnskap om medietrender, endret mediebruk og nye formater.
 • Personer med mangfoldskompetanse oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Uredd, initiativrik og djerv i beslutninger.
 • Står støtt i beslutninger, tåler motstand.
 • God forståelse for den undersøkende journalistikkens egenart.
 • Klar, tydelig og konstruktiv kommunikasjon, også i det offentlige ordskiftet.
 • Svært gode samarbeidsevner.
 • Stor vilje til å utvikle fagmiljø, journalistikk og historiefortelling.
 • Gode strategiske og analytiske ferdigheter, og evne til å gjøre strategi og innsikt om til handling og produkt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling, tiltredelse etter avtale
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, med svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Du blir en del av ledergruppen i avdelingen, og tar del i vårt strategiske arbeid.

Velferdsgoder i NRK

I NRK er vi er mange som vil hjelpe deg til å lykkes og trives. Vi setter av tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din.

Som ansatt i NRK vil du være dekket av både gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring og vi tilbyr en av landets beste pensjonsordninger. Vi har egen bedriftshelsetjeneste på Marienlyst og et velutstyrt treningsrom. NRK tilbyr svært gode permisjons- og sykelønnsordninger hvis man får behov for det.

Vi er i ulike livsfaser og har ulike interesser og behov. Arbeidslivet hos NRK skal være mye mer enn bare jobben, og vi har vi en rekke ulike velferdsgoder, aktivitetstilbud og arenaer for sosialt fellesskap. Som eksempler kan nevnes kunstforeningen og et aktivt bedriftsidrettslag med over 20 interessegrupper.

Hverdagslogistikken kan være krevende, og vi tilstreber å gi alle den fleksibiliteten de trenger. NRK har blant annet en egen barnehage på Marienlyst.

Kontaktpersoner:

Egil Sundvor, redaktør, 97586523, [email protected]

Espen Eggen, redaksjonssjef Folk & Kompetanse, 41807050, [email protected]

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS