Stillingsannonse:

NRK Sápmi søker fagleder

Søknadsfrist: 18. februar

Vil du utvikle unge samiske talenter slik at NRK Sápmi når yngre?

NRK

NRK logo

NRK nanne demokratiija, čohkke ja beroštahttá buohkaid, geat orrot Norggas. Rabas, duostil, jáhkehahtti leat min vuođđoárvvut. Lihkostuvvan dihtii álbmotsáddehahkan, de dárbbašat mielbargiid, geain leat sierralágan vásáhusat ja duogáš. Háliidat go minguin bargat ovttas hábmet buori ja dehálaš sisdoalu, mii heive olles Norgga álbmogii?

NRK:i guoská Almmolašvuođalága mearrádusat, mat addet vuoigatvuođa geahččat ohcciidlisttuid. Ohcci ferte vuođuštit manne háliida beassat spiehkastit dás. Jos spiehkasteapmi ii dohkkehuvvo, de oažžu ohcci dieđu ja sáhttá de mearridit geasságo ohcamuša ruovttoluotta.

Vi søker etter en fagleder til vårt samiske talentprogram som er god til å veilede, og som kan bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø for morgendagens journalister. Vi ønsker en fagleder som evner å se hvordan talentene kan utvikles til det beste for produksjonen og seg selv. Du skal sørge for at de får lære av de beste i NRK, samtidig som de kan utfordre NRK gjennom egen kompetanse fra sitt perspektiv som unge samer.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle talentprogrammet i tråd med NRK Sápmis strategier og mål.
 • Ansvar for at talentene får god opplæring i journalistikk, innholdsproduksjon og publisering.
 • Ansvar for rekruttering og oppfølging av talenter.
 • Skape godt lærings- og arbeidsmiljø som bidrar til engasjement og resultater.
 • Sikre gode praksisplasser for talentene gjennom å ha god dialog og involvering av NRKs redaksjoner og prosjekter.
 • Bistå divisjonen og HR sjef på HR området med arbeidsgiver profilering og andre administrative oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning. Relevant erfaring fra media kan kompensere for manglende utdanning
 • Behersker sør-, lule- eller nordsamisk muntlig og skriftlig.
 • Prosjektlederkompetanse og/eller arbeidsledererfaring er en fordel.
 • Erfaring fra journalistikk og media.
 • Et bredt nettverk over hele Sápmi vektlegges. Det er en særlig fordel med innsikt i lule- og sørsamiske forhold.

Personlige egenskaper

 • Du er en støttespiller, god på samarbeid og nettverksbygging.
 • Du er faglig sterk og opptatt av kontinuerlig faglig utvikling.
 • Du er initiativrik og selvstendig.

Vi tilbyr

 • Et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter avtale og i henhold til NRKs avtaleverk og sats.Fleksibilitet rundt arbeidstid og arbeidssted i et av NRKs kontorer.

Kontaktperson

Ann K Laiti, HR Jođiheadji, 40452659, ann.kristin.laiti@nrk.no

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS