Stillingsannonse:

Vil du jobbe med informasjons-forvaltning i NRK?

Søknadsfrist: 17. desember

NRK dokumentarkiv er på en spennende reise fra arkivdanning til helhetlig informasjonsforvaltning og trenger flere med på laget.

Vi er et lite team i en stor organisasjon, som de aller fleste i Norge har et forhold til. Dokumentasjon og arkiv må styres og forvaltes for at NRK skal kunne drive en effektiv og moderne mediebedrift. Vi har store ambisjoner om å drive moderne informasjonsforvaltning slik at det oppfattes som nyttig i hele organisasjonen.
Nå er vi på jakt etter nye kollegaer som kan være med på å nå dette målet. Stillingen er i dokumentarkivet som ledes av fagleder og er en del av Organisasjonsdivisjonen.

Arbeidsoppgaver

Du vil være med på å utvikle fagområdet informasjonsforvaltning i NRK.
Du vil være en viktig fagekspert innenfor informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning og arkiv i NRK. Du deltar i ulike prosjekter og utviklingsoppgaver både i dokumentarkivet og i samarbeid med andre deler av NRK. Du bidrar til å beskrive og gjennomføre NRKs mål for helhetlig informasjonsforvaltning. Du bidrar til å gjennomføre dokumentarkivets oppgaver.

Erfaring og kompetanse:

Du må ha erfaring og høy kompetanse innen informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Du arbeider tverrfaglig og er kjent med prinsipper for virksomhetsarkitektur. Du er opptatt av at løsninger for fagområdet skal være framtidsrettede samtidig med at du håndterer dagens formater.
Du ser informasjonsforvaltning i et helhetsperspektiv og er bevisst både behovet for gjennomsiktighet så vel som skjerming. Du må ha interesse for utviklingsarbeid gjennom forbedringsprosesser, arbeid i nettverk og i prosjekter. Du må være opptatt av brukeropplevelse, prosessutvikling og virksomhetens behov. Du er opptatt av framdrift og liker å oppnå resultater sammen med andre.

Utdanningsnivå: Høgskole/ universitet

Personlige egenskaper

Faglig ekspertise: du brenner for faget og deltar i kontinuerlig faglig utvikling
Initiativ: du handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar
Konstruktivt samarbeid: du samarbeider godt og bidrar til en stabil og oppmuntrende atmosfære
Systematisk tilnærming: du er metodisk og systematisk, og planlegger fremover i tid samtidig som du kan håndtere endringer og omprioriteringer
Kommunikasjon: du kommuniserer på en klar og presis måte, slik at andre kan forstå ditt fagområde

Vi tilbyr

NRK er en tradisjonsrik og mangfoldig arbeidsplass med ca 3400 ansatte med stor variasjon både i oppgaver og bakgrunn. Å jobbe i NRK byr på muligheter for utvikling og et hyggelig sted å jobbe. I NRKs dokumentarkiv får du 5 engasjerte kolleger med et mål om å forvalte NRKs dokumentasjon og arkiv til beste for NRK og samfunnets interesser. Vi er opptatt av å lære og utforske nye ideer samtidig med at vi skal levere en robust og pålitelig tjeneste. Vi er opptatt av nåtidens skiftende behov, men med langsiktig og pålitelig sikring av dokumentasjon som krav. Vi bidrar til at NRK er åpen og troverdig gjennom forvaltning av pålitelig dokumentasjon.

I tillegg får du

Gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdstilbud og konkurransedyktige betingelser. Mulighet til å søke plass i egen barnehage for barn av NRK-ansatte, og Norges beste juletrefest.
Treningssenter, bedriftsidrettslag, adgangskontrollert sykkelparkering og tilgang til bilparkering med ladestasjoner for elbil.
Lyse og trivelige lokaler på Marienlyst i Oslo.

Kontaktinformasjon
Leder dokumentarkivet Anja J Vestvold på tlf: 40244479 eller mail: [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak.
Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen,
modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått,
trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.