Stillingsannonse:

Vil du bli Norges første rådgiver for grønn medieproduksjon?

Søknadsfrist: 26. april

NRK vil jobbe systematisk for å fremme en mer miljøvennlig produksjonsbransje. Vi tar nå i bruk en klimakalkulator for å måle fotavtrykket fra våre produksjoner. Det er deg prosjektledere og produksjonsledere tar kontakt med når de trenger hjelp til å produsere grønnere. Du blir vår ekspert på grønn medieproduksjon og skal veilede andre i å ta kalkulatoren i bruk.

NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Som rådgiver for grønn medieproduksjon samarbeider du med alle innholdsmiljøene i NRK når vi skal produsere nyheter, eventer, humor-, drama- og dokumentarserier, podkast og mye mer.
Stillingen ligger i enheten for bærekraft og miljø i Organisasjonsdivisjonen, og er under arbeidsledelse av ledergruppen i NRK Produksjon.

Arbeidsoppgaver

NRK har inngått partnerskap med den britiske bransjeorganisasjonen albert. De har utviklet en internasjonal kalkulator som vi skal bruke i NRKs produksjoner. Rådgiver for grønn medieproduksjon vil være hovedkontakten for alle som skal ta i bruk kalkulatoren, og vil ha den operative kontakten med albert. Arbeidsoppgavene vil blant være å:

 • Gi opplæring til brukere av albert-kalkulatoren i NRK
 • Være administrator for verktøyet
 • Koordinere nettverket av NRKs superbrukere
 • Arrangere og fasilitere workshop om bærekraft og grønn produksjon
 • Delta på oppstartsmøtene med produksjon og innholdsredaksjonene.
 • Bistå avdelingsleder Produksjon med rapportering

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høgskole/universitet innen områdene bærekraft, klima, miljø etc. Relevant erfaring fra produksjon eller arbeid med bærekraft kan eventuelt erstatte kravet til utdanning.
 • Erfaring med prosjektledelse og evne til å lede prosesser.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.
 • Flerkulturell kompetanse, enten i form av språk, nettverk eller perspektiv for å øke mangfoldet i NRK vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Er hyggelig, tydelig og profesjonell i møte med andre
 • Jobber metodisk og systematisk
 • Handler på eget initiativ og får ting til å skje.
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon.
 • Kan kjenne seg igjen i NRKs verdier, åpen, modig og troverdig.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en variert og utfordrende jobb i et stort produksjonsmiljø. NRK har som mål om å være en inkluderende og bærekraftig arbeidsplass og samarbeidspartner, og du vil spille en viktig rolle i å nå dette organisasjonsmålet.

Søk på stillingen

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS