Stillingsannonse:

Vil du bli Bok og Biblioteks nye ansvarlige redaktør?

Søknadsfrist: 26. mars

Firma: Bok og Bibliotek

Bok og Bibliotek ble etablert i 1934 som en videreføring av For Folke- og Barneboksamlinger (1907) og For Folkeoplysning (1916). Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Bok og Bibliotek har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren.

Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten. .

Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok og Biblioteks mening.

Bladet utkommer 5 ganger i året med et kontrollert opplag på 3450 eksemplarer.

Bok og Bibliotek er Norges største og eldste bibliotekfaglige tidsskrift. Vår dyktige og mangeårige redaktør går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Det har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet utgis av ABM-media AS, det utkommer 5 ganger i året med et kontrollert opplag på 3383 eksemplarer, har parallelle digitalutgaver og egne nettsider. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten.

Se bladets nettside: Bok og Bibliotek

Kvalifikasjoner:

Vi er på jakt etter en engasjert og erfaren journalist/redaktør med bredt anlagt interesse for kunnskaps- og kultursektoren generelt og biblioteksektoren spesielt.

Det er viktig å være allsidig og fleksibel da redaktøren er den eneste personen i redaksjonen, og må derfor håndtere en rekke arbeidsoppgaver av både redaksjonell og administrativ art.

Redaktørstillingen innebefatter følgende ansvarsområder:

  • Redaksjonelt ansvar for papirutgavene samt bladets digitale utgaver og nettsider.
  • Rekruttere skribenter og fotografer for å videreutvikle bladet redaksjonelt, og samarbeid med grafisk designer.
  • Kontinuerlig vurdere målsettinger og strategi, og legge fram forslag til styret.
  • Ansvar for tidsskriftets økonomi, regnskap, budsjett, og rapportere underveis til styret.
  • Koordinere formgivning, trykk og distribusjon, og ha en tett dialog med bladets annonseselger.
  • Tilrettelegge for synlighet og deltagelse i media, og på andre måter styrke Bok og Biblioteks rolle som en viktig stemme i den norske offentligheten.
  • Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Betingelser

Lønn etter avtale og pensjonssparing gjennom KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Daglig leder i ABM-media, Lars Egeland på tlf 90 19 48 38, eller epost: [email protected]

eller styreleder Bård Frydenlund, tlf 41 54 00 72, eller epost: [email protected]

Søknadsfrist: fredag 26.mars 2021. Søknad med CV, kopier av attest og vitnemål, og eventuelle arbeidsprøver sendes til: [email protected]

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS