Stillingsannonse:

Vil du bidra til at Statnett når ut med fakta og informasjon i mediene? Vi søker senior kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: Snarest

Statnett

Statnett

Vi søker deg som kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjør et sikkert, grønt og konkurransedyktig energisystem mulig
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

1530 ansatte søker flere gode kolleger

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Nå søker vi etter en visjonær og kreativ senior kommunikasjonsrådgiver som kan styrke vårt kommunikasjonsarbeid med vekt på strategisk mediearbeid og håndtering av media og kommunikasjon for alle deler av vår virksomhet. Stillingen er knyttet til seksjon Presse og prosjekter, med fem medarbeidere som arbeider med medier og prosjektkommunikasjon.

Du vil få ansvar for å bidra til å nå ut med våre budskap gjennom media og å håndtere henvendelser fra riksmedier, lokale medier og fagmedier. Du vil også være del av Statnetts pressevaktordning. I seksjonen håndterer vi kommunikasjon rundt Statnetts prosjekter og drift av nettet, og vi bistår ledelse og fagavdelinger med håndtering av medier og kommunikasjon.

Vi søker etter deg som har bred erfaring med å snakke med journalister og håndtere både langsiktige prosjekter og dagsaktuelle spørsmål med korte frister. Du har en god penn og kan skrive alt fra korte nyhetsmeldinger til lengre kronikker, og du evner å framstille sammensatte faglige spørsmål på en enkel og fengende måte. Erfaring med krisekommunikasjon er en fordel.

Kommunikasjonsavdelingen arbeider på tvers av seksjonene og sikrer helhetlige leveranser. Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide med andre er viktig for å lykkes. Du vil trives hos oss dersom du klarer å balansere det langsiktige arbeidet med en hektisk hverdag med høyt tempo, der detaljene kan være viktige.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og sette i verk planer for hvordan Statnetts budskap skal formidles til media, interessenter og folk flest
 • Mediehåndtering inkludert pressevaktordning i turnus
 • Helhetlig og strategisk kommunikasjon i forbindelse med prosjekter samt drift og vedlikehold av kraftnettet
 • Strategisk kommunikasjonsarbeid med vekt på media i forbindelse med hele Statnetts virksomhet
 • Forberedelser og håndtering av beredskaps- og krisekommunikasjon
 • Andre kommunikasjonsoppgaver ut fra behov

Kvalifikasjoner

 • Fullført relevant høyere utdanning
 • Erfaring med mediehåndtering og strategisk mediearbeid og god kjennskap til norske medier
 • Erfaring med krisekommunikasjon og formidling i beredskapssituasjoner er en fordel
 • Interesse for nye kommunikasjonsformer og nye måter å jobbe på
 • God kjennskap til kraftsektoren er en fordel, men ikke en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Er en ivrig initiativtaker og trives med å utfordre
 • Er en solid kommunikator som også viser god forståelse for samfunnsoppdraget vårt og ønsker å bidra til det grønne taktskiftet
 • Ser verdien av å bygge relasjoner internt og med omverden
 • Ser at nettkundenes behov og forventninger er viktig
 • Er dyktig til å samarbeide i team på tvers av fag og oppgaver

Arbeidssted

Oslo, Trondheim, Sandnes, Sunndalsøra eller Alta.

Spørsmål om stillingen

Christer Gilje, seksjonsleder presse og prosjekt, 952 37 128

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS