Stillingsannonse:

Vi søker fagansvarlig for digital kommunikasjon

Søknadsfrist: 18. august

Norad går en spennende tid i møte med ny strategi, og ny organisering fra 1. september.

Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås - og det er ikke blitt mindre utfordrende med pandemien som herjer i verden.

Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

En av Norads kjerneoppgaver er å spre kunnskap om utviklingsspørsmål, resultater av norsk bistand og bærekraftsmålene. For å klare dette på en effektfull måte må vi være innovative, utnytte ny teknologi, og prøve ut nye muligheter og kanaler. Derfor ansetter vi en fagansvarlig som kan utvikle og drifte Norads digitale kommunikasjon.

Vi ser etter deg som kan jobbe med langsiktige strategiske prosesser og samtidig være operativ med kommunikasjonsarbeid på tvers av digitale flater. Du ser kreative muligheter og praktiske utfordringer i sammenheng med budsjetter. Gjennom å få folk med sørger du for en effektiv håndtering av Norads digitale kommunikasjon. Som fagansvarlig kreves en solid forståelse av teknologi og de digitale medienes samspill. Oppgavene innebærer å jobbe tett med andre fagmiljøer og samarbeide mye på tvers av organisasjonen, samt med eksterne samarbeidspartnere.

Du vil bli en del av kommunikasjonsavdelingen, og får en sentral rolle i å utvikle et team for digital kommunikasjon som kan ivareta bredden av digital kommunikasjon og tilgrensende oppgaver, inkludert internkommunikasjon. Helhetlig kommunikasjon på tvers av virkemidler er viktig for oss, derfor er vi opptatt av å jobbe godt i lag på tvers av kanaler og kompetanse.

Hvor er du i dag? Kanskje sitter du i et byrå og ønsker å jobbe med de virkelig store samfunnsspørsmålene? Kanskje er bakgrunnen din innenfor bistand, og du ønsker å ta steget videre? Vi er åpne for mange ulike bakgrunner. Kjennskap til bistand og internasjonale forhold er en fordel, men absolutt ikke et krav.
Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas.

Arbeidsoppgaver

 • Lede digitale kommunikasjonsprosesser og -prosjekter.
 • Utarbeide og realisere kanalstrategi for organiske og betalte flater.
 • Utføre digitale analyser for rapportering og utvikling av brukertilpasset kommunikasjon.
 • Videreutvikle eksisterende kanaler.
 • Utforske nyere digitale formater, fra nye sosiale medier til podcasts og webinarer.
 • Sikre kontinuitet og kvalitet i arbeidet med sosiale medier.
 • Sikre en tidsriktig visuell profil og konsistent bruk av den på tvers av kanaler og alle deler av virksomheten.
 • Styrke arbeid med internkommunikasjon på tvers av kanaler og virkemidler.
 • Bidra til innholdsproduksjon.
 • Kontakt med eksterne byråer.
 • Bidra inn i ulike arbeidsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Svært god kjennskap til ulike digitale flater og formater, både strategisk og teknisk.
 • Solid erfaring med utarbeidelse av strategier for digital kommunikasjon.
 • God erfaring i å lede digitale og strategiske prosesser fra A til Å.
 • God forståelse for digital markedsføring, spesielt sosiale medier.
 • Kjennskap til verktøy som Google Ads, Google Analytics, Adform og Facebook Ads Manager.
 • Overordnet forståelse av SEO.
 • Forståelse for og erfaring med visuell merkevarebygging og identitet.
 • Erfaring med å arbeide med internkommunikasjon.
 • God kjennskap til medielandskapet rundt oss, både redaksjonelle og fortjente flater.
 • Å kunne skrive på nynorsk er en fordel men ikke en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske og analytiske evner.
 • Liker å lede, ta ansvar og få folk med, og er samtidig en god lagspiller.
 • Selvgående, idérik, resultatorientert, relasjonsbygger og engasjert.
 • Trives med å navigere i en kompleks organisasjon med sterke fagmiljøer.
 • Stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra der det er behov.
 • Liker å holde deg oppdatert på digitale trender.
 • Interesse for utviklingsspørsmål.

Vi tilbyr

 • Utfordrende, selvstendige og stimulerende oppgaver.
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Moderne og flott kantine + velutstyrt treningsrom

Stilling som rådgiver lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnsspenn 51-65 (kr 458 900 - 586 500), eller 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 535 200 - 817 000). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.Stillingen er fast. Norad har flere stillinger innenfor kommunikasjon utlyst. Kanskje er du kvalifisert til flere enn en stilling - da oppfordrer vi deg til å søke stillingene separat.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

For mer informasjon:
Seniorrådigver Eirik Hansen 952 00 761
Avdelingsdirektør Martha Haukaas 92 60 89 83

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS