Stillingsannonse:

Veterinærinstituttet søker kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 19. august

Vil du få fram viktige budskap om sammenhengen mellom god dyrehelse og økt bærekraft?

Forvaltning av forskning og internasjonalisering er viktig for Veterinærinstituttet som nå ønsker å styrke dette området ved å opprette en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte. Denne gruppen vil bestå av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, økonomi og informasjonsforvaltning.
Denne satsingen gjør at fem ulike, men like strategisk viktige stillinger lyses ut samtidig; se mer informasjon her.

Veterinærinstituttet søker en ambisiøs og erfaren kommunikasjonsrådgiver som kan bistå forskere i deres bidrag til opplyst samfunnsdebatt.
Veterinærinstituttet har et unikt samfunnsoppdrag som forutsetter aktiv kunnskapsformidling av hvordan helsa til dyr, fisk og mennesker må balansere for å oppnå bærekraft. Vi har som formål å gi kunnskapsråd til myndigheter, bionæringer og helsetjenester for å hindre sykdom og fremme god dyrevelferd.

Senior kommunikasjonsrådgiver vil inngå i Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt som har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i Veterinærinstituttet. Vi har et åpent, fleksibelt og inkluderende miljø i det som for tiden utgjør fem medarbeidere. Vår nye kommunikasjonsrådgiver skal bidra til å synliggjøre avansert kunnskap slik at kunnskapen tas i bruk og kommer til nytte. Mediekontakt og forskningskommunikasjon vil være sentrale oppgaver på linje med å engasjere og bistå fagstab i deres formidling. Du må kunne spille på lag og utforme riktige budskap til rett tid.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uten omsyn til kjønn, alder eller funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • styrke instituttets posisjon i tråd med FNs bærekraftsmål
 • bistå ledelse og fagstab i virksomhets-, beredskaps- og risikokommunikasjon
 • fremme forskningsresultater og bistå i søknadsprosesser
 • bidra til økt forståelse og engasjement for “ett kommuniserende Veterinærinstitutt”

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • masterutdanning eller tilsvarende, fortrinnsvis innen kommunikasjon og/eller samfunnsfag
 • bred erfaring fra strategisk og operativt arbeid med forskingskommunikasjon og prosjektledelse; gjerne fra forskningsmiljø, mediehus eller lignende
 • erfaring med forskningskommunikasjon innenfor biomedisinske fag vil være en fordel
 • god innsikt i rollen til offentlig sektor
 • evne til strategisk klokskap og politisk teft
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Innsikt i visuelle og digitale kommunikasjonsformer forutsettes

Personlige egenskaper

 • du evner å skape engasjement og forståelse
 • du er generøs, serviceinnstilt og samarbeidende
 • du er planmessig og arbeider strukturert
 • du er selvstendig og har god gjennomføringsevne

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en stilling hvor du i stor grad kan forme og utvikle selv
 • en stilling med en høy grad av innflytelse
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte: Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas, tlf: 920 80 877.

SØK STILLINGEN HER

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad.
CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Firma: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS