Stillingsannonse:

«Sirkulære journalister søkes snarest»

Søknadsfrist: snarest

Avfallsbransjen.no AS - avfallsmarkedets uavhengige fagnettsted - skal bemanne opp redaksjonen og behøver journalister.

Vi skal produsere daglige nyheter, dybdeartikler, dekke konferanser, møter og seminarer samt Storting, departement og direktorats behandling av faglige og næringspolitiske rammevilkår.

Avfallsbransjen.no søker dyktige journalister som kan sette seg inn i komplekse problemstillinger innen sirkulær økonomi, energi- og materialgjenvinning, karbonfangst, biologisk behandling, digitalisering og andre spennende temaer relatert til klima og miljø.

Vi følger Vær varsom- og Redaktørplakaten.

Avfallsbransjen.no AS starter opp etter sommeren 1.august så ikke vær redd for å ringe nå!

Henv.Torbjørn Leidal, ansvarlig redaktør/daglig leder mobil 920 64 011

E-mail: [email protected]

Firma: Avfallsbransjen.no AS

Avfallsbransjen.no AS er uavhengig fagnettsted for avfallsmarkedets aktører; innsamling av avfall, sortering, material- og energi gjenvinning, biologisk behandling, karbonfangst- og alt på vei inn i sirkulærøkonomi!
Et viktig stikkord er digitalisering.

Nettstedet er startet av folk med lang redaksjonell erfaring fra de største mediehusene i Norge og Sverige.
Redaksjonslokalene er i Akersgata i Oslo.