Stillingsannonse:

Politiforum søker ansvarlig redaktør

Søknadsfrist: 21. juni

Politiforum søker ny redaktør da nåværende redaktør går av med pensjon 1. desember.

Politiforum utgir 11 papirutgaver i året. I tillegg publiserer vi nyheter på nett kontinuerlig, der vi følger det løpende nyhetsbilde.
Redaksjonen består av redaktør, to journalister og markedskonsulent.
Bladets ansatte deler kontorlokaler med Politiets Fellesforbund..
Bladet eies av Politiets Fellesforbund, som forvalter eierskapet igjennom et bladstyre valgt av landsmøtet.

Valgperioden for sittende redaktør går ut ved årsskiftet og det skal derfor ansettes fast eller velge redaktør frem til 31.12.2024.

Krav

Vi ønsker at du har:

❱❱ God kjennskap til politiet, den kriminalpolitiske debatt og den generelle samfunnsdebatten.

❱❱ Det er ønskelig med lederutdanning og/eller erfaring.

❱❱ Forståelse for arbeidsgiverforhold.

❱❱ Journalistisk formal og/eller realkompetanse.

❱❱ Beherske fotografering.

❱❱ Verdsetter undersøkende journalistikk og har en kreativ innstilling.

❱❱ Ny redaktør må være leveringsdyktig og gjennomføringssterk.

❱❱ Kunnskap om drift/publisering av nettsted/sosiale medier.

❱❱ Det er en fordel med kjennskap til Politiets Fellesforbunds arbeid og organisasjon.

Vi søker etter en person med høyere utdanning og journalistisk erfaring og/eller interesse som kan være en drivkraft i arbeidet med å videreutvikle Politiforum. Søkeren bør ha kunnskaper om fagbladets stoffområde og generell fagforeningspolitisk innsikt.
Det vil også bli tillagt vekt på ledererfaring og kreativitet omsatt i praktisk arbeid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Politiets Fellesforbund ønsker et fagtidsskrift som er i stadig utvikling og som oppleves faglig relevant og inspirerende for våre medlemmer. Det betyr at den kommende redaktør innen gitte formålsparagrafer og rammer må være ambisiøs på bladets vegne.

Du får:

En utfordrende stilling med krevende, arbeidsomme og selvstendige oppgaver

Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon med mulighet til å utvikle deg selv

Lønn etter avtale

Gode pensjons og forsikringsordninger.

Hvis den som ansettes kommer fra jobb i politietaten har vedkommende rett til permisjon etter Hovedavtalens bestemmelser.

Søknaden sendes på epost til [email protected] innen 21. juni 2019.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Bladstyret ved styreleder Marit Fostervold tlf 458 72402 eller
avtroppende redaktør Ole Martin Mortvedt tlf 920 52127

Firma: Politiforum

Politiforum er landets største uavhengige politiblad med 38.000 lesere.Vårt nettsted Politiforum.no har omlag 240.000 besøk hver måned. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.Vi har 11 papirutgaver i året. Redaksjonen består av redaktør, journalist og nettjournalist.Annonsesalget håndteres av vår markedsansvarlig.
Politiforum har lokaler i Møllergata, Oslo i kontorfellesskap med Politiets Fellesforbund, som også er Politiforums eier.