Stillingsannonse:

NRK Sápmi søker digital utviklingsleder

Søknadsfrist: 08. desember

Vil du være med å utvikle NRK Sápmi digitalt?

Samisk versjon

NRK Sápmi skal styrke kvaliteten på digital publisering, og levere godt innhold på nett og mobil. Vi søker derfor en operativ digital utviklingsleder til vårt
front-team. Du vil inngå i en redaksjon som har sterkt publiserings-,
produkt- og kvalitetsfokus for å lykkes digitalt på våre valgte plattformer.

Du vil få en rolle som «nav» og sentral drivkraft for å utvikle nyskapende journalistikk og publisering på NRKs digitale plattformer.

Du vil ha særskilt operativt for NRK Sápmis frontflater og sosiale medier. Rollen er en viktig drivkraft for digital utvikling og kompetansevekst i samtlige innholdsmiljøer i NRK Sápmi, og i samarbeid med andre digitalmiljø i NRK.

Våre viktigste oppgaver som frontteam er at vårt digitale innhold finnes,
velges og elskes av publikum.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for optimal publisering og distribusjon av NRK Sápmis redaksjonelle innhold
 • Forvalte og utvikle strategier for digitalt innhold, front og sosiale medier
 • Bidra til utvikling av gode visuelle og engasjerende historier
 • Bidra til utvikling og bruk av stadig nye måter å fortelle og formidle historie med digitale verktøy
 • Styrke kompetanse på digital innholdsproduksjon og publisering i NRK Sápmi
 • Være bindeledd og samarbeidspartner med andre digitalmiljøer i NRK
 • Sikre økt innsikt om publikums behov og bruk av vårt tilbud, og sikre gode prioritering

I tillegg skal digital utviklingsleder samarbeide tett med digitale fagmiljø og tilsvarende funksjoner i andre deler av NRK. Det innebærer å ivareta NRK Sápmis utviklingsbehov i i god dialog med med utviklingsmiljø i NRK.

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat med sterk redaksjonell og digital kompetanse,
som har erfaring med utvikling av journalistikk for digitale plattformer.

Det er ønskelig med sterk forståelse for digital historiefortelling,
samt bruk av digitale publiserings- og analyseverktøy. Og du forstår godt mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom godt innhold og ny teknologi.

Du behersker norsk, engelsk og behersker eller forstår ett av de samiske språkene (nord-, lule- eller sørsamisk).

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nysgjerrig og entusiastisk
 • Nysgjerrig og sulten på ny kunnskap
 • Motiverende og stor formidlingsevne

Vi tilbyr

Stor påvirkningsmulighet til å forme og utvikle NRK Sápmis digitale strategier, satsinger og redaksjonelle fotavtrykk på digitale flater. Du får anledning til å arbeide i et kreativt og hektisk miljø.

Publiseringsredaksjonen har følgende team: front-team, teknologiteam og
team for innholdsutvikling (prosjektledere).

Vi arbeider på tvers i team og på tvers i divisjonen. I NRK får du anledning til å arbeide med noen av de beste digitale fagfolkene og utviklingsmiljøene i landet.

NRK er en bedrift i stadig endring. Utviklingsleder er en funksjon,
og du vil ansettes som journalist med lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Doaimmahushoavda Monica Falao Pettersen på tlf: 90675375, eller
direktevra Mona Alette Solbakk på tlf: 951 42 060.

SØK STILLINGEN HER:

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister.
Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert,vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen,
modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått,
trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?