Stillingsannonse:

Ledende fagtidsskrift søker journalist

Søknadsfrist: 09. desember

Vil du jobbe med nyheter og reportasjer fra velferdsstat, arbeidsliv og politikk i et mediehus med nærmere 70 ansatte?

Vi leter etter en allsidig og idérik journalist som har nyhetsteft og er en god historieforteller.

Vi søker deg som kan:

  • Grave fram og fortelle historier samtidig som du jobber med daglige nyhetsoppdateringer.
  • Fotografere.
  • Redigere fagartikler fra fagfolk på feltene vi dekker og se muligheten for redaksjonelle saker i fag- og forskningsstoffet.

Fontene er landets ledende tidsskrift for barnevernspedagoger,
sosionomer og vernepleiere. Redaksjonen har vunnet priser for journalistikk,
foto og layout. Nå jobber vi med å utvikle den digitale historiefortellingen og få flere til å lese innholdet vårt på flere plattformer.

Du får muligheten til å reise Norge rundt og lage spennende saker fra arbeidslivet og velferdsstaten. Vi legger vekt på de gode historiene, tett på lesernes hverdag.
Du følger helse- og sosialarbeidere på jobb i barnevernet, i Nav, i fengsel,
i rusomsorgen og i bofellesskap for utviklingshemmede.
Du skriver om deres lønns- og arbeidsforhold, de faglige og etiske dilemmaene de står i og politikken som former tjenestene de jobber i.

Fontenes saker publiseres også på frifagbevegelse.no, en felles nyhetskanal for alle redaksjonene i LO Media som stadig oftere setter dagsorden med vesentlig journalistikk om arbeidsliv og politikk.

Vi tilbyr gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler i Storgata i Oslo.

Spørsmål kan rettes til:
Redaktør Solfrid Rød: 99466565 eller [email protected]
Klubbleder Jathushiga Bridget Rajah: 90941213 eller [email protected]

Send søknad og CV til [email protected]

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Fontene

Fontene/fontene.no er ledende fagtidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Vår utgiver er Fellesorganisasjonen (FO), fagforening og profesjonsforbund. Magasinet kommer 10 ganger i året i et opplag på drøyt 30.000. Fontene forskning utkommer to ganger i året og har egen nettside:
fonteneforskning.no. Fontene-redaksjonen består av fire redaksjonelle medarbeidere og en grafiker, og redigeres etter Redaktørplakaten. Redaksjonen er en del av LO Media, et mediehus med 68 ansatte som dekker arbeidsliv,
fagbevegelse, næringsliv og velferd landet rundt.