Stillingsannonse:

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 7. april

Kunnskapsdepartementet har ledig et ett års vikariat som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten (KOM).

Vi er på jakt etter en som skriver godt og har gode strategiske kommunikasjonsevner. Du må raskt kunne fremstille komplekse saker på en forståelig og korrekt måte. Du må brenne for god kommunikasjon både gjennom tradisjonelle og sosiale medier, ha egne ideer og kunne lage gode kommunikasjonsplaner.

Kunnskapsdepartementet har ansvar for regjeringens politikk innen forskning, høyere utdanning, videregående opplæring, grunnskole, barnehage og integrering. Du må kunne sette deg godt inn i disse temaene og lage målrettede kommunikasjonsplaner for å nå ut med viktig informasjon til aktuelle målgrupper.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver.
De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet. Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp. Den som ansettes vil gå inn i KOMs vanlige turnusordning, og det kan bli noe reising.

Arbeidsoppgaver/arbeidsområder

 • Skrive nyhetssaker og pressemeldinger på nett
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte
 • Forberede politisk ledelse til intervjuer og debatter
 • Ta initiativ overfor media for å gjøre regjeringens politikk kjent
 • Holde oversikt over et stort saksfelt, og identifisere saker og muligheter til å profilere regjeringens politikk
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden
 • Andre løpende kommunikasjonsoppgaver som å røkte departementets sosiale medier
 • Ta bilder og lage korte videoer til sosiale medier og regjeringen.no

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Jobbet med journalistikk og/eller kommunikasjon tidligere
 • Erfaring med å lage kommunikasjonsplaner og følge disse
 • God politisk forståelse
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig

Videre ønsker vi oss at du har:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe raskt under press
 • Evne til å nå de målene du setter deg
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode organisatoriske evner
 • Liker å jobbe både i team og på egenhånd

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin. I KD er det et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak. Pensjons,- låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Lønn: Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 497 100 - 695 500. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via denne linken "Søk stillingen"
Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål.
Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, tlf. 990 09 260 / e-post: [email protected]

Firma: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter.

Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.
Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no