Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 30. september 2018

Kunnskapsdepartementet har ledig et ett års vikariat som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten (KOM). Vi er på jakt etter en som skriver godt og har gode strategiske kommunikasjonsevner. Du må raskt kunne fremstille komplekse saker på en forståelig måte og skrive godt og korrekt. Du må brenne for god kommunikasjon både gjennom tradisjonelle og sosiale medier, ha egne ideer og kunne lage gode kommunikasjonsplaner.

Kunnskapsdepartementet har ansvar for regjeringens politikk innen forskning, høyere utdanning, videregående opplæring, grunnskole, barnehage og integrering. Du må kunne sette deg godt inn i disse temaene og lage målrettede kommunikasjonsplaner for å nå ut med viktig informasjon til aktuelle målgrupper.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet. Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp. Den som ansettes vil gå inn i KOMs vanlige turnusordning, og det kan bli noe reising.

Arbeidsoppgaver/arbeidsområder

 • Skrive nyhetssaker og pressemeldinger på nett
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte
 • Forberede politisk ledelse til intervjuer og debatter
 • Ta initiativ overfor media for å gjøre regjeringens politikk kjent
 • Holde oversikt over et stort saksfelt, og identifisere saker og muligheter til å profilere regjeringens politikk
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden
 • Andre løpende kommunikasjonsoppgaver som å røkte departementets sosiale medier
 • Ta bilder og lage korte videoer til sosiale medier og regjeringen.no

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.

Du har:

 • Jobbet med journalistikk og/eller kommunikasjon tidligere
 • Erfaring med å lage kommunikasjonsplaner og følge disse
 • God politisk forståelse
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig

Videre ønsker vi oss at du har:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe raskt under press
 • Evne til å nå de målene du setter deg
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode organisatoriske evner
 • Liker å jobbe både i team og på egenhånd

Vi tilbyr

 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 497 100 - 695 500. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen.
 • Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.
 • Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.
 • Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne

Kontaktperson for stillingen

Kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, tlf. 990 09 260

e-post: [email protected]

Søk på stillingen her: www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 30. september 2018

Firma: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 325 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no.