Stillingsannonse:

Kommunikasjonsrådgiver med produktansvar for publiseringsløsninger - ett års vikariat

Søknadsfrist: 28. februar

Kommunikasjonsavdelingen har åtte medarbeidere med ansvar for ekstern- og internkommunikasjon, kampanjer og sosiale medier.

Som kommunikasjonsrådgiver med produktansvar for ulike publiseringsløsninger vil du lede et team bestående av seks utviklere og designere. Sammen med teamet skal du jobbe på den tekniske siden med å utvikle og forbedre kirkens nettside.

Du skal også arbeide med løsningen «Skjer i kirken» som vil gjøre det enklere for medlemmer å se hvilke aktiviteter kirken i nærheten tilbyr.

Du vil jobbe i kommunikasjonsavdelingen og være en aktiv medspiller inn i det helhetlige kommunikasjonsarbeidet, i tillegg til å ha tett samarbeid med Kirkerådets digitaliseringssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Lede produktteamet
 • Sørge for at produkt backlog er prioritert og i henhold til kirkens overordnede strategidokumenter, og at arbeidet er forankret hos nøkkelressurser i kirken.
 • Sørge for god brukerinvolvering gjennom intervjuer, statistikk og brukerutvalg. Benytte denne kunnskapen til å videreutvikle produktene.
 • Bidra til videreutvikling av kirken.no, både innholdsmessig og teknisk,
  og se kirkens nettportal i sammenheng med andre digitale satsinger.
 • Publisering må påregnes
 • Sikre godt samarbeid med ulike leverandører og samarbeidspartnere knyttet til publiseringsløsningene
 • Sørge for god økonomistyring i henhold til budsjett
 • Sikre tydelige bestillinger ved nyanskaffelser
 • Utvikle og vedlikeholde opplæring og kurs for brukerne
 • Evaluere og kvalitetssikre systemene i forhold til sikkerhet, risiko,
  integrasjoner og funksjonalitet

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en person med god kommunikasjonsfaglig erfaring, både teknisk og innholdsmessig, og at du har jobbet som produkteier eller forretningsutvikler, eller med produktutvikling i en eller annen form.

Du har utdannelse innen enten design, teknologi, kommunikasjon eller strategi. Det er også fint med erfaring fra smidig/agilt utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper

Du er strategisk og våger å ta beslutninger. Du er empatisk og liker å jobbe med folk, og våger å ta ledelsen. Du er kreativ og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

Ved spørsmål om stillingen kontakt kommunikasjonsdirektør, Ingeborg Dybvig, 474 81 806, [email protected]

Søk på stillingen her

Firma: Den norske kirke

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har ca 95 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS