Stillingsannonse:

Institutt for Journalistikk søker leder

Søknadsfrist: 8. mai

Er du den nye lederen som skal utvikle Institutt for Journalistikk videre, og sørge for at det fortsatt er mediebransjens viktigste kilde til videreutdanning?

Vi søker en leder som brenner for god journalistikk og god pedagogikk.
Han eller hun må ha relevant erfaring, være flink med folk og vite hvordan man leder kompetente medarbeiderne. Den nye lederen skal utvikle instituttet videre, og sørge for at det fortsatt er mediebransjens viktigste kilde til videreutdanning. Særlig viktig vil det bli å styrke IJs digitale kurstilbud.

IJ flytter til Pressens hus i Oslo vinteren 2021, sammen med sentrale aktører i mediebransjen. IJ-lederen vil få en tydelig rolle i utvikling og drift av Pressens hus.

Lønn og arbeidsbetingelser etter avtale. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Visindi ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Mona Wille, tlf. 402 15 106.
Om du ønsker kan også styreleder Britt Sofie Hestvik i IJ kontaktes på tlf. 951 45 480.

Søknad med CV sendes senest 29. april 2020.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Institutt for Journalistikk

Institutt for Journalistikk er norske mediers eget kurs- og etterutdanningssenter. Vi leverer kompetanse til journalister, redaksjoner og næringsliv. Instituttet har i dag ti fast ansatte og er lokalisert i Fredrikstad.

IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skal avspeile utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi til mediene.

Kursene holdes i Fredrikstad, internt i mediebedrifter, på kurs- og konferansehoteller landet rundt, og på studieturer i utlandet. IJ tilbyr også kurs for bedrifter utenfor mediebransjen, for eksempel skrivekurs.

IJ ble opprettet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).