Stillingsannonse:

High North News søker journalist

Søknadsfrist: 1. november

Nord universitet

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal å ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Har du journalistiske ambisjoner som strekker ut over fylkes- og landegrenser? Da har vi kanskje en ledig jobb til deg.

Om stillingen:

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen, er det ledig en fast 100 % stilling som journalist ved hovedredaksjonen til nyhetsavisen High North News i Bodø.

High North News er en uavhengig nyhetsavis på nett for nordområdene og Arktis, utgitt av Nordområdesenteret, Nord Universitet. Avisen er tospråklig, engelsk og norsk, og har lesere over hele verden. Målgruppen er alle med interesse for utviklingen i nordområdene innenfor områder som politikk, næringsliv, kultur og arktisk levesett. Avisen har hovedkontor i Bodø, med internasjonale stringere i hele avisens geografiske nedslagsfelt.

Vi er på jakt etter deg som har interesse for og kunnskap om nordområdene og Arktis. Som en del av en engasjert og hardtarbeidende nyhetsredaksjon skal du fortelle historien om livet til menneskene som bor i nord. Arbeidsdagen varierer mellom kjappe nyheter, undersøkende journalistikk, featureartikler og skarpe analyser innenfor våre stoffområder.

Du slipper kvelds- og helgevakter, men må være villig til å reise rundt i Arktis på jakt etter de gode historier.

Som tospråklig avis søker vi en medarbeider med gode engelskkunnskaper, journalistisk erfaring og solid kunnskap i bruk av sosiale medier.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves det relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap i bruk av sosiale medier

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Journalistisk erfaring
 • Interesse og kunnskap om nordområdene og Arktis
 • Erfaring med bruk av sosiale medier
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - NOK 594 300 ,- i året.

For særlig godt kvalifiserte kan det alternativt ansettes som seniorrådgiver kode 1364, ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- - NOK 650 300 ,- i året.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.11.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071768

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS