Stillingsannonse:

Hallingdølen søkjer nyheitsjournalist

Søknadsfrist: 03. november

Du må vera svolten på å leite opp dei gode sakene og tenke publisering i både digitale kanalar og papir. Stillinga inngår i vaktturnus med kvelds- og helgevakter.

Har du spørsmål til stillinga kontakt:
Redaktør Embrik Luksengard tlf. 915 51 435 eller klubbleiar Magnus Lindahl tlf. 906 51 269.

Send søknad til Hallingdølen, Sundrevegen 79, 3571 Ål eller
på epost: [email protected]dolen.no

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Hallingdølen

Hallingdølen er lokalavis for Hallingdal og Nore Uvdal, med eit opplag på 9078.
Papiravisa kjem ut tre gonger i veka. Hallingdølen har markert seg sterkt i bransjen og
vore kåra til Årets lokalavis fleire år.
Hovudkontoret ligg i Ål.
Det er 34 tilsette i mediebedrifta, av desse 14 i redaksjonen.