Stillingsannonse:

Er du vår nye senior kommunikasjonsrådgiver?

Søknadsfrist: 3. april

​Vi søker en dyktig senior kommunikasjonsrådgiver med erfaring fra operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk.

Konkurransetilsynet har som hovedoppgave å fremme konkurranse i norsk næringsliv.

Gjennom dette arbeidet er tilsynets ansatte i daglig kontakt med sentrale aktører innen norsk næringsliv. Som følge av norsk konkurranseretts harmonisering med EU-retten, samarbeider tilsynets ansatte også med andre europeiske lands konkurransemyndigheter, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Europakommisjonen, samt deltar i internasjonalt samarbeid innen relevante fagområder.

Vi søker en dyktig senior kommunikasjonsrådgiver med erfaring fra operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk.

I hovedsak vil stillingen innebære strategisk mediehåndtering, men det må også forventes innholdsproduksjon til digitale flater.

Du vil rapportere til kommunikasjonsdirektør og jobbe tett sammen med medarbeiderne i kommunikasjonsstaben.

Du har kommunikasjonsfaglig- eller journalistisk utdannelse.

Arbeidsoppgaver

  • Daglig mediehåndtering, samt annet løpende kommunikasjonsarbeid
  • Medieinnsalg og bidra til Konkurransetilsynets synlighet mot prioriterte målgrupper og i norsk offentlighet generelt
  • Prosjektledelse (undersøkelser mm.)
  • Diverse innholdsproduksjon til nettsider og sosiale kanaler

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha høyere utdannelse, gjerne på masternivå, innen kommunikasjonsfag eller journalistikk. Både kandidater fra privat og offentlig sektor oppfordres til å søke. Minimum 5-7 års relevant erfaring forventes.

Vi søker deg som har engasjement for arbeidet ditt, er proaktiv, jobber selvstendig og trives med variert og spennende kommunikasjonsarbeid i team hvor du selv har store muligheter for å påvirke. God forståelse og kompetanse om samfunn, politikk og næringsliv er ønskelig. Har du erfaring med digitale medier og visuell kommunikasjon og eller infografikk, vil det være et pluss. Du har også god skriftlig og muntlig formuleringsevne og evne til raskt å sette seg inn i komplekse saker, se gode vinklinger og formulere tydelige budskap.

Vi tilbyr
I Konkurransetilsynet er de ansatte den viktigste ressursen og det legges derfor vekt på at alle ansatte skal ha gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kollegaer.

Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid og en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Tilsynet holder til i nye og moderne lokaler i Bergen sentrum, har kantineordning, tilgang til treningsfasiliteter, eget bedriftsidrettslag og gode ordninger knyttet til bedriftshelse.

Konkurransetilsynet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Konkurransetilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Konkurransetilsynet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen blir lønnet ut fra kvalifikasjoner og iht. det statlige lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver (st.kode 1434/1364 i lønnsspennet 500.000-670.000).

Det legges opp til tiltredelse så snart som mulig og senest høsten 2019.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.


Henvendelser om stillingen kan rettes til kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen, tlf. 480 74 747 (e-mail: [email protected]).

Søknad med cv og vitnemål sendes via vår nettside www.konkurransetilsynet.no

Søknadsfrist 3. april 2019

Firma: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre konkurranse som er til fordel for forbrukere og næringsliv.
Gjennom håndheving av konkurranseloven skal tilsynet avdekke konkurranseskadelig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Tilsynet vurderer også om fusjoner og oppkjøp kommer forbrukerne til gode. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innen sine fagområder.
Konkurransetilsynet har i 100 år sørget for tilsyn med norsk næringsliv, og har i dag rundt 100 ansatte i nye og moderne lokale i Zander Kaaes gate 7 i Bergen.
For mer informasjon se www.kt.no.