Stillingsannonse:

Er du samfunnsinteressert og glad i å skrive?

Søknadsfrist: 9. desember

Om departementet

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk.NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter. Departementet har ca. 340 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Taleskriver

Er du samfunnsinteressert, kreativ og glad i å skrive? Da kan du være taleskriveren vi leter etter. Nærings- og fiskeridepartementet søker taleskriver (seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle budskap på en enkel og forståelig måte. Du får jobbe tett på departementets fagavdelinger og den politiske ledelsen med aktuelle saker om næringspolitikk og fiskeri- og havpolitikk. Stillingen er toårig, med mulighet for forlengelse, og er plassert i departementets taleskrivergruppe. Du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter for faglig utvikling i et hyggelig arbeidsmiljø

Vi er opptatt av mangfold

Vi i NFD mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler for statsrådene og øvrig politisk ledelse i departementet om tema som grønn omstilling, innovasjon, industripolitikk, handelspolitikk, gründerskap, havbruk og fiskeri
 • Organisere arbeidet med talene i tett samarbeid med fagavdelingene og politisk ledelse
 • Skrive innlegg og kronikker
 • Videoproduksjon

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Høyere utdanning, gjerne innen journalistikk, økonomifag, samfunnsfag, humaniora eller kombinasjoner av disse
 • Erfaring med formidling til et allment publikum
 • Svært god språkforståelse og svært god skriftlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Interesse for departementets fagområder og kjennskap til norsk forvaltning
 • Erfaring med journalistikk/kommunikasjon og research er en fordel

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • Evne til å levere tekster av meget høy kvalitet, også innenfor korte tidsfrister
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere et høyt arbeidstempo
 • Idérik, analytisk, ansvarsbevisst, løsningsorientert og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • God rolleforståelse og evne til å bygge gode relasjoner
 • Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Toårig engasjement som taleskriver (seniorrådgiver)
 • Lønnsplassering ut fra kvalifikasjoner og erfaring innen spennet: kr 590 000 – 790 000 per år
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Kontorsted: Kongens gate 8, i Oslo sentrum.

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anniken Mordal på tlf. 412 37 987 eller fagdirektør Hege Forbord på tlf. 977 95 170.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

Søknadsfrist: 09.12.21

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS