Stillingsannonse:

Er du frilanser og interessert i å jobbe med formidling av forskning?

Søknadsfrist: 15. august

Allmennmedisinsk forskningsfond søker en frilansjournalist som kan produsere nyhetssaker om forskning innen allmennmedisin ved å skrive om allmennmedisinske forskere og deres forskning.

Allmennmedisinsk forskningsfond ble opprettet av Den norske legeforening i 2007, med formål om å fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene i Norge.

To ganger i året tildeler fondets styre midler til ph.d-kandidater fra hele landet som søker om midler til å forske på deltid eller heltid. Etter kandidatene har disputert ønsker styret i AMFF at forskningen blir formidlet.

Oppdragene kan innebære å produsere artikler og foto til nettsider, samt noe videoproduksjon til kanaler i sosiale medier.

Oppdragene kan innebære å produsere artikler og foto til nettsider, samt noe videoproduksjon til kanaler i sosiale medier.

Formålet er å produsere innhold til fire nyhetsbrev i løpet av perioden om ph.d kandidater eller andre talspersoner innen allmennmedisinsk forskning.

AMFF vil stille med aktuelle intervjuobjekter og være ansvarlig for publiseringen av produktene i forskjellige kanaler.

Se her for tidligere artikler.

Vi søker etter en person med gode journalistiske ferdigheter, inkludert foto og video.

Det er en fordel, men ikke en forutsetning at du har jobbet med helsejournalistikk fra før.

Avlønning er på timesats som faktureres AMFF og arbeidsmengden kan tilsvare opp mot en 30 % stilling.

Reise og opphold til oppdrag dekkes etter avtale.

Interessert, send en søknad til [email protected] innen 15. august.

For spørsmål, kontakt AMFFs sekretariat:
Tor Carlsen [email protected] mob: 41 33 38 02

Charlotte Henriksen [email protected]
mob: 41 69 54 54

Firma: Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond ble opprettet av Den norske legeforening i 2007, med formål om å fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene i Norge.
Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter.