Stillingsannonse:

Direktør i NRK Sápmi

Søknadsfrist: 14. mars

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

NRK som allmennkringkaster skal styrke samiske språk, identitet og kultur. Samisk versjon

NRK søker etter ny direktør til NRK Sápmi, som har ansvar for å produsere innhold og publisere NRKs tilbud til det samiske folk på TV/video, radio/lyd, nett og mobil.

Som direktør vil du tilrettelegge og være pådriver for å skape og publisere samisk innhold på alle plattformer som samler og engasjerer. NRKs samiske oppdrag er først og fremst rettet mot samisk publikum, men skal også bidra til at det samiske samfunnet, språk og kultur er synlig for alle i Norge. NRK Sápmi har et bredt sjangeransvar med nyheter og aktualitet, kultur, underholdning og innhold på samisk for barn og unge. Dette gjøres på fire språk: Nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk.

NRK Sápmi er organisert som en egen divisjon, direktøren rapporterer til kringkastingssjefen og er med i NRKs toppledergruppe. NRKs ledere har ansvar for å vise retning, gi tillit og utfordre, mobilisere og sikre gjennomføring.

Arbeidsoppgaver

 • NRK Sápmi har store ambisjoner om å videreutvikle og løfte det samiske innholdet i en stadig sterkere mediekonkurranse, videreføre den digitale transformasjonen og dermed bidra til at innholdet treffer og blir brukt av den samiske og norske befolkningen. For å oppnå det må direktøren være en pådriver for nyskapning, innovasjon og kontinuerlig endring.
 • Direktøren har det overordnede redaktøransvaret for NRK Sápmis redaksjonelle tilbud, delegert fra kringkastingssjefen.
 • Direktøren har videre et overordnet lederansvar for en divisjon med ca. 80 faste medarbeidere. Ansvaret omfatter bl.a. strategiutvikling, innholdsproduksjon og publisering, organisasjonsutvikling, effektiv drift, personal og økonomi.

Kvalifikasjoner

NRK har behov for en strategisk leder med særlig god kjennskap til samisk kultur og kunnskaper om det samiske samfunnet. Direktøren må forstå og beherske ett av de samiske språkene og norsk. I tillegg søker vi en direktør som har:

 • Utdanning på universitet/høyskolenivå
 • Redaktørerfaring og redaksjonell/publisistisk kompetanse
 • Engasjement og god innsikt i presseetikk
 • God innsikt og forståelse for NRKs oppdrag og rolle.
 • Kunnskaper og erfaring innen mål- og resultatstyring.
 • Forståelse for teknologisk og digital utvikling
 • Erfaring med å initiere, lede og gjennomføre endringsprosesser.
 • God økonomiforståelse
 • Språk: Samisk, norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Ha stor arbeidskapasitet, være handlingsorientert og ambisiøs på vegne av NRK Sapmi
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, til bruk både innenfor eget virksomhetsområde og på tvers i NRKs organisasjon.
 • Være bevisst NRKs verdier som er åpen, modig og troverdig, i ledelse og kommunikasjon.
 • NRK har som særskilt mål å være en åpen og tilgjengelig virksomhet, og direktøren må være opptatt av å bidra til dette.

Arbeidssted

NRK Sapmi har hovedkontor i Karasjok, men en del reisevirksomhet må påregnes.

Søk på stillingen her

Kontaktinformasjon

Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef,
911 36 198, [email protected]

Mona Alette Solbakk, Nåværende direktør for NRK Sapmi,
951 42 060, [email protected]

Marius Lillelien, Direktør for Distriktsdivisjonen,
992 74 631, [email protected]

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS