Stillingsannonse:

Arbeidstilsynet søker seniorrådgiver til kommunikasjon

Søknadsfrist: 25. april

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.


www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Et av Trondheims mest spennende kommunikasjonsmiljø leter etter en ny kollega som skal jobbe med strategisk kommunikasjon, internkommunikasjon og lederstøtte.

Vi søker etter en initiativrik, allsidig, erfaren og faglig trygg kommunikasjonsrådgiver som er en god sparringspartner og rådgiver for kolleger, ledere og fageksperter i Arbeidstilsynet. Vår nye kollega er strategisk anlagt og har stor gjennomføringskraft og ønsker å legge til rette for en god kommunikasjonskultur som skaper engasjement og bidrar til at Arbeidstilsynet når målene sine.

Du kommer til et stort og kompetent fagmiljø i Seksjon for samfunnskontakt og kanaler med 12 medarbeidere. Teamarbeid og kompetansedeling er en viktig del av arbeidshverdagen.

Seksjon for samfunnskontakt og kanaler er en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Seksjonen har et ansvar for strategisk og helhetlig kommunikasjon på vegne av Arbeidstilsynet: internkommunikasjon, lederstøtte, digital kommunikasjon, presse og sosiale medier, samfunnskontakt og omdømme.

Arbeidstilsynet er organisert med avdelinger som har landsdekkende ansvar for sine fagområder. Dette stiller krav til god internkommunikasjon

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjonsfaglig støtte til ledere, avdelinger og interne prosjekter i form av rådgivning og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Rådgivning og produksjon av innhold til interne og eksterne flater
 • Bistå i samfunnskontakt og omdømmearbeid og følge samfunnsdebatten på arbeidsmiljøområdet for å identifisere og ta tak i strategiske kommunikasjonsmuligheter
 • Bidra i seksjonens øvrige arbeid ved behov

Kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra arbeid med internkommunikasjon, lederstøtte og strategisk kommunikasjon, og kan vise til konkrete erfaringer og resultater
 • Opptatt av, og har evne til å jobbe med helhetlig kommunikasjon
 • Gode språkferdigheter
 • God organisasjons- og rolleforståelse. Erfaring fra store, komplekse organisasjoner er en fordel
 • God samfunnsforståelse
 • Høyere utdanning og relevant yrkeserfaring

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne, strategisk blikk og har evnen til både å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak
 • Mestrer balansen mellom det å være operativ med daglig innholdsproduksjon og strategisk planlegging
 • Leverer helhetlig på tvers av kanaler
 • Rask til å sette deg inn i saker og komplekse problemstillinger
 • Har evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i team
 • Trives med høyt tempo og flere oppgaver parallelt
 • God samarbeidsevne og formidlingsevne
 • Glimt i øyet og bidrar positivt både faglig og sosialt

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 515 000 – 730 000,-. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta i mot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Du finner oss i Prinsens Gate 1, 7013 Trondheim, Norge

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS