Stillingsannonse:

Ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Magma

Søknadsfrist: 25. januar

Magma

Magma

Magma er det største og mest toneangivende tidsskriftet om økonomi, ledelse og økonomi/administrasjonsfaget i Norge – med fem årlige utgivelser. Magma utgis av Econa, interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag. Vi jobber for å skape verdi for våre 27 000 medlemmer. Econa er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne.

Engasjement (anslagsvis 50 prosent)

Har du lyst til å lede og utvikle det største tidsskriftet for økonomi og ledelse i Norge? Tidsskriftet gir økonomen inspirasjon og faglig oppdatering. Vi søker nå en erfaren, ambisiøs og redaksjonelt dyktig leder som kan være med på å videreutvikle tidsskriftet Magma.

Som ansvarlig redaktør vil du være redaksjonelt uavhengig og jobbe etter Redaktørplakaten og i tråd med Vær varsom-plakaten.

Tidsskriftet er todelt, med en magasindel og akademisk del. Magasindelen har nylig gjennomgått et visuelt og innholdsmessig løft. Ansvarlig redaktør skal videreføre og videreutvikle dette arbeidet, og samtidig ha et særskilt fokus på å utvikle og gjøre den akademiske delen mer tilgjengelig. En viktig oppgave blir også å distribuere innholdet bredt gjennom digitale kanaler.

Som ansvarlig redaktør skal du skal også etablere en effektiv redaksjon for Magma bestående av både internt ansatte, fast tilknyttende medarbeidere og frilansere. Det ligger også i ditt ansvarsområde å sikre gode og kostnadseffektive løsninger for produksjon, korrektur, trykk og distribusjon av Magma.

Du vil jobbe operativt med innhold og også skrive selv. Vi legger stor vekt på at du evner å bidra til et godt fagmiljø blant de som jobber med Magma. Det er viktig for oss at du er kreativ, omgjengelig og også har lyst og evne til å lære og overføre kompetanse.

Du jobber i Econas lokaler i Oslo sentrum, selvsagt med mulighet til å benytte deg av hjemmekontor og andre løsninger ved behov.

Magma: www.magma.no

Søknadsfrist 25 januar.

Send søknad til annette.[email protected]

Har du spørsmål:

Annette Skaarnæs, leder for Medlem og Marked i Econa,
tlf. 93492155, [email protected]

Gry Ljøterud, redaktør for magasin-delen. tlf 90588817, [email protected]

Gry Skjellevik, ansvarlig for livslang læring/akademisk del i Magma,
tlf. 92053957, [email protected]

Mer om Magma

Magma er det største og mest toneangivende tidsskriftet om økonomi, ledelse og økonomi/administrasjonsfaget i Norge – med fem årlige utgivelser. Magma utgis av Econa, interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag. Vi jobber for å skape verdi for våre 27 000 medlemmer. Econa er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne.

Tidsskriftet representerer foreningens samfunnsoppdrag ved å øke kunnskapen om faget og belyse økonomers bidrag til verdiskapningen i samfunnet.

Foreningen Econa er ansvarlig utgiver og har et opplag på 22.000. Tidsskriftet Magma er en av Econas viktigste kanaler ut til sine medlemmer og distribueres til Econas medlemmer per post. Alt innholdet er også tilgjengelig digitalt.

Hovedmålet med den nylige omleggingen av innhold og design har vært å øke lesbarheten og interessen for magasininnholdet, og øke verdien av magasinet som en medlemsfordel. Det er samtidig avgjørende for Econa å beholde tidsskriftets profil som et kompetanseverktøy, gjennom publisering av forskning og faglig, vitenskapelig påfyll.

Vi anser det som nødvendig at tidsskriftets ansvarlige redaktør blir godt kjent med Econas fagområder, ressurser og mennesker. Deler av innholdet i magasinseksjonen leveres av Econas egne medarbeidere, på bestilling fra redaksjonen, og vi er avhengige av et miljø som kjenner hverandre og jobber godt sammen.

Målgrupper for Magma:

  • Primærmålgruppe: Econas medlemmer
  • Ordinære medlemmer – økonomer i næringslivet og det offentlige
  • Studenter innenfor økonomi og ledelse

Sekundærmålgrupper:

  • Akademia og lærestedene
  • Næringslivet og offentlig sektor
  • Arbeidsgivere for økonomer

Dette ønsker Econa å kommunisere gjennom Magma:

  • Tidsskriftet Magma tilbyr faglig påfyll for medlemmer gjennom hele karrieren.
  • Tidsskriftet Magma tilbyr et felleskap – Econa kjenner økonomer og deres karriere godt, og ønsker gjennom magasinet å bidra til et gjenkjennelig og lærerikt felleskap der økonomers gleder og utfordringer i arbeidslivet gjenspeiles.
  • Tidsskriftet Magma er en kvalitetssikret kompetanseformidling – en kilde til livslang læring.

Foto

Gjennom 2021 har Econa bevisst jobbet med å heve kvaliteten på det visuelle uttrykket i magasinet, og benytter derfor frilansere til foto og illustrasjoner til utgavenes hovedsaker (bla. portrett og temasak), som også leverer til landets ledende mediehus.

Distribusjon

Magma distribueres i dag gjennom avtale med Schibsted Helt Hjem.

Digitalisering av Magma

Tidsskriftet distribueres digitalt på Econas hjemmesider, der Magma-innholdet har en egen, redaksjonell underseksjon. Det vil i tiden fremover vurderes om innholdet i Magma skal gjøres tilgjengelig på flere måter – i flere kanaler.

Her kan du lese Magma 7/2021:

https://issuu.com/grymay/docs/issu_econa_magma_0721

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS