Stillingsannonse:

Ansvarleg redaktør

Søknadsfrist: 31. mai

Stillinga som ansvarleg redaktør er no ledig.

Ansvarleg redaktør er øvste leiar i redaksjonen, og arbeider etter redaktørplakaten, tekstreklameplakaten og øvrige presseetiske retningsliner som gjeld for norske medier.
Søkjarar må ha stor arbeidskapasitet og lyst, evne og motivasjon til å leie ein redaksjon i eit mediehus i ei digital endringstid.

Søkjarar må ha redaksjonell erfaring og god pressefagleg vurderingsevne.

Ansvarleg redaktør skal vera ein tydeleg og synleg leiar, og har saman med administrerande direktør ansvar for å nå mediehusets marknadsmessige og økonomiske målsettingar.

Søkjarar må ha redaksjonell erfaring og god pressefagleg vurderingsevne.

Søknad sender ein til Hallingdølen as v/styret, Sundrevegen 79, 3570 Ål eller [email protected]

Spørsmål om stillinga kan rettast til styreleiar Kjell Vidar Bergo, tlf 91706235.

Søknadsfrist: 31. mai 2019.

Firma: Hallingdølen AS

Hallingdølen er Hallingdals lokale mediehus, og er eitt av landets leiande i sitt slag.
Hovudproduktet er framleis papirutgåva av Hallingdølen, men innhald blir og distribuert ut i alle digitale kanalar. Mediehuset har dessutan høg magasin- og bilagsproduksjon, i tillegg til å levere grafiske tenester av høg kvalitet til sine kundar.

Dekningsområdet er hallingdalskommunane og Nore og Uvdal. Siste godkjende opplagstal var 9013 eksemplar (abonnement). Mediehuset har hovudkontor i Ål og har 34 tilsette, av dei 14 redaksjonelle medarbeidarar.
Hallingdølen as er eit konsernuavhengig og sjølvstendig medieselskap med lokalt tilknytta eigarar og god økonomi.