Stillingsannonse:

Kommunikasjonsrådgiver ved byrådslederens kontor

Søknadsfrist: 2. januar

Oslo kommune

Har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Byrådets nærmeste administrasjon består av ni byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, inkludert planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder. Byrådslederens kontor har ansvar for overordnede, strategiske koordinerings- og utviklingsoppgaver og bistår byrådslederen med å samordne byrådets arbeid. Byrådslederens kontor har seks seksjoner, Byrådets kontor, Internrevisjonen, Internadministrasjonen, Kommunikasjonsseksjonen, Internasjonalt kontor og Seksjon for organisasjon og ledelse.

Byrådslederens kontor er faglig sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede arbeidet i byrådet. Kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for kommunens kommunikasjonsstrategi, taleskriving, mediehåndtering, sosiale medier, visuell profil, web, samt internkommunikasjon og samarbeidet på tvers i kommunen. Seksjonen har ni årsverk og ledes av kommunikasjonssjef.

En av våre dyktige kommunikasjonsrådgivere har fått ny jobb, og vi søker derfor en initiativrik og samfunnsengasjert medarbeider med erfaring fra å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Du må raskt kunne fremstille komplekse saker på en forståelig måte og formulere deg godt og korrekt. Vi ønsker også at du kan produsere innhold til kommunens kanaler i sosiale medier. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver som løses i samarbeid med politisk ledelse, de andre medarbeiderne i kommunikasjonsseksjonen og resten av byrådsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være delt mellom kommunikasjonsoppgaver knyttet til media og produksjon av SoMe-innhold. Vi trenger deg som:

 • Kan holde oversikt over et bredt saksfelt, identifisere saker og muligheter til å synliggjøre byrådets politikk
 • Lage og følge kommunikasjonsplaner og budskap i samarbeid med byrådsavdelingene
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd til politisk ledelse
 • Produsere innhold til kommunens kanaler og bidra til kreativ utvikling av kampanjer rettet mot innbyggerne
 • Bidra aktivt i kommunikasjonsseksjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen kommunikasjon, media eller journalistikk
 • Erfaring fra kommunikasjon eller journalistikk
 • God politisk forståelse, rolleforståelse og god kunnskap om samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God kjennskap til politikk og samfunnsutvikling, herunder det politiske systemet i Oslo
 • Erfaring fra digital innholdsproduksjon
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i team, men som samtidig kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver
 • Er initiativrik og kreativ
 • Er oppdatert og nysgjerrig på trender i kommunikasjonsfaget og verktøyene som benyttes
 • Er opptatt av å dele kunnskap med andre
 • Evner å veksle mellom ulike oppgaver, både langsiktige oppgaver og hasteoppdrag
 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Jobber raskt og takler korte tidsfrister

Ved valg av kandidat vil personlig egnethet bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hvor du får tillit og ansvar, mulighet til å tenke nytt og gode kollegaer
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse i stilling som rådgiver lønnstrinn 34-54 (kr 533 000 - kr 766 100) eller spesialrådgiver lønnstrinn 39-55 (kr 580 900 - kr 783 900). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kontaktperson:

Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef, 957 55 213


Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS