Stillingsannonse:

Klima- og miljødepartementet søker kommunikasjonssjef

Søknadsfrist: 8. oktober

Hva gjør vi?

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder.

Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 260 ansatte.

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon i hele departementet. De seks medarbeiderne håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, er aktiv på sosiale medier og nett, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

Kommunikasjonssjefen vil være en del av departementsrådens ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Som kommunikasjonssjef vil du være en rådgiver og tilrettelegger for mediekontakt for politisk ledelse, departementsråden og fagavdelingene.
 • Du vil lede og koordinere KLDs løpende informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet.
 • Du vil videre ha det overordnede ansvaret for KLDs interne og eksterne kommunikasjonsarbeid, inkludert redaktøransvar for departementets internetteksponering på regjeringen.no.
 • Du blir en del av et felles fagmiljø og en felles redaksjon i departementene for sosiale medier.
 • Ansvarlig for en helhetlig informasjonsstrategi.
 • Stillingen innebærer lederansvar for fem personer, og du rapporterer direkte til departementsråden.
 • En del reisevirksomhet følger med stillingen.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Høyere utdannelse (master-/hovedfagsnivå) innen samfunns- og/eller medieutdanning på høyskole eller universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Betydelig kommunikasjonsfaglig erfaring.
 • Ledererfaring vil bli vektlagt.
 • Du må ha god samfunnsforståelse og vurderingsevne.
 • Du har god innsikt i offentlig sektor og politiske prosesser, kunnskap og erfaring fra fagområdet til departementet er en fordel.
 • God kunnskap om digitale kommunikasjonsplattformer.
 • Vi forutsetter at du har en god penn og god muntlig fremstillingsevne på norsk (begge målformene) og engelsk.

Du må være sikkerhetsklarert på nivå hemmelig, eller kunne klareres.

For å lykkes har du disse egenskapene:

 • Arbeidsoppgavene krever god rolleforståelse, stor grad av fleksibilitet, smidighet og teft for å rådgi i skjæringspunktene mellom politikk og fag.
 • Du har tydelig formidlingsevne, og klarer å forenkle til dels kompliserte fagområder.
 • Du har stor arbeidskapasitet, setter deg raskt inn i nye problemstillinger i en travel hverdag og leverer godt også på korte frister.
 • Du er en relasjonsbygger med en delegerende og støttende lederstil.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du vil få mulighet til å bli en del av et stort, aktivt og godt fagmiljø for kommunikasjon på nett og sosiale medier på tvers av alle departementene. 
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Lønn:

Årslønn fra kr 871 000 - 1 080 000 (lønnstrinn 80-88). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Bakvakt/beredskap er inkludert i lønn og det forventes tilgjengelighet også utenom vanlig arbeidstid. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven jfr. § 10-12.

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Torgeir Strøm, ekspedisjonssjef, 91 18 88 11

Tom Rådahl, departementsråd, 91 54 42 95 

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS